Facebook ArrowDown ArrowLeft ArrowRight Back to top of page

På denne side findes et udvalg af metoder, som kan anvendes i innovations- og entreprenørskabsprocesser. Klik på et eller flere af felterne i forhold til, hvad der er relevant for dig.

Find metode

Viser 48 af 48 metoder

Aktantmodellen

Undersøg relationer, funktioner og mulige handlinger for at styrke udviklingsarbejdet

Bagtalelse

Få en dybere forståelse for din faglige problemstilling ved at lytte til andres perspektiver

Benspænd

Skab nytænkning gennem uventede hindringer eller begrænsninger

Brainwalking

God teknik for grupper til at aktivere alle deltagere og skabe mange idéer.

Brainwriting

En god og stille metode til at finde på mange ideer.

Brugerrejse

En visuel, kronologisk fremstilling af brugerens oplevelse af et koncept

Brugertest

En kvalitativ metode til udvikling og kvalitetssikring af koncepter og løsninger, der tager afsæt i brugeres konkrete adfærd og behov

Business Model Canvas

Metoden egner sig til forretningsudvikling, projektudvikling og social entreprenørskab.

Changeboards

Changeboards er et værktøj til at udvikle, teste og kommunikere koncepter gennem visualisering.

Confusion Tolerance

Skab 100 idéer på 15 minutter!

Deltagerobservation

Klassisk etnografisk metode til at få et helhedsindtryk af et miljø og menneskers adfærd gennem tilstedeværelse og førstehåndserfaringer.

Design en workshop

Metode til at teste og udvikle idéer med brugere og stakeholders

Det kvalitative interview

En praktisk guide til det kvalitative interview.

Etnoraid

En metode til at undersøge målgruppers adfærd, når der er begrænset tid

Fem gange hvorfor

Analyseredskab, der anvendes til enten at finde frem til den grundlægende årsag til et problem eller til at finde forskellige årsager til samme problem.

Follow the object

Opnå kvalitative indsigter i, hvordan et objekt bruges i hverdagen, ved at følge det over tid og rum

Fotosafari

Anvend brugernes egne billeder til problemdefinering, inspiration og feltarbejde

Gode ideer vs dårlige ideer

En øvelse som viser potentialet af dårlige idéer, som kan anvendes til at initiere kreative procesesser og samarbejde.

Gruppe- og projektgrundlag

To gruppeøvelser til afklaring af forventninger og ambitioner i gruppen og til projektet

Gruppedynamik

Øvelser til at at skabe sociale og uformelle grupperelationer tidligt i innovationsprocessen.

Gruppens arbejdsrum og identitet

Skab ejerskab og gruppeidentitet med iscenesættelsen af arbejdsrum

Gruppesammensætning

Forskellige tilgange og overvejelser til at sammensætte grupper i kursussammenhæng

Hurtige prototyper (rapid prototyping)

Udvikling af mange prototyper på kort tid for at blive konkret omkring idéer

Hvordan kan vi…? – spørgsmål

En formulering til at rammesætte effektiv idegenerering.

Idéudvælgelse baseret på vægtede kriterier

Metoden anvendes til at udvælge ideer eller koncepter baseret på vægtede kriterier.

Idéudvælgelse vha dotvoting

En demokratisk metode til at udvælge idéer baseret på kriterier

INNOVATIONSMATRIX

Evaluering og udvælgelse af mange idéer baseret på visuelt overblik i en matrix.

Inspirationskort med ord

En metode til at inspirere udviklingen af ideer indenfor bestemte kategorier.

Interessentanalyse

Metode til at skabe overblik over interessenter i et netværksanalytisk perspektiv

Journaling

En simpel indledende øvelse der forbereder de studerende til en efterfølgende idegenerering.

Kategorisering af datamateriale (Clustering)

Organiser data materiale fra kvalitative undersøgelser for at skabe bedre forståelse

Kategorisering af ideer (clustering)

Skab overblik over idéerne og se nye sammenhænge.

Klassisk brainstorm

Den mest populære af alle ideudviklingsmetoder

Konkurrencer

Der findes flere innovations- og entreprenørskabskonkurrencer som dit kursus kan inddrage.

Megatrends

Hent inspiration i de store bevægelser inden en ideudviklingsproces eller som indledning på et tema.

Mindmap

Mindmap bruges til at få input og tanker om et emne og visualisere relationerne imellem dem.

Nyhedsundersøgelse

Nyhedsundersøgelse bruges til at undersøge om idéen er ny, og metoden er egnet til idéer, som evt. kan patenteres.

Økosystem

En god måde at skabe overblik over komplekse sammenhænge og danne et visuelt udgangspunkt for diskussion i en gruppe.

Pitch

Effektiv formidling af din idé, koncept og projekt, som er velegnet til studenteroplæg.

PITCH EFTER NABC-SKABELON

Strukturer og planlæg din pitch efter NABC-modellen.

Planlægning af prototype-tests

En guide til, hvordan de studerende kan planlægge deres prototypeforløb

Service Blueprint

En visuel fremstilling af en brugeroplevelse, som kan bruges til serviceinnovation.

SWOT analyse

SWOT-analysen anvendes til at undersøge styrker, svagheder, trusler og muligheder med henblik på kortlægning af udviklingspotentiale.

Tjek ind – Tjek ud

En simpel øvelse til at vedligeholde gruppedynamikken under kurset

Udfordringskort

Fra feltarbejde til indsigter og udviklingspotentiale

Vær problemet

Ved at prøve at være problemet kan man opdage nye vinkler og løsningsmuligheder

Værdiøvelser

Enkle øvelser til at sætte temaer i spil in plenum

Walking conversation

Gående kvalitative interviews og observationer i informantens omgivelser.