Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
Udviklingsarbejde

Alle studerende kommer med en historie, gode og dårlige erfaringer og nogle grundantagelser om, hvordan gruppearbejdet bedst udfoldes. Det betyder at gruppens medlemmer har forskellige arbejdsmetoder, motivationer, ambitioner og succeskriterier, hvilket påvirker samarbejdet. Gruppearbejdet afhænger derfor meget af gruppens modenhed, som udvikler sig over tid:

 1. Den nye gruppe er karakteriseret ved usikkerhed, uklare mål, uklare roller, usikker kommunikation, svært at stille krav, kan søge om beslutninger.
 2. Den unge gruppe er karakteriseret ved tilfredshed, overordnede mål, individuel synlighed, uddybet kommunikation, ad hoc konfrontationer, kan lukke om sig selv.
 3. Den modne gruppe er karakteriseret ved tillid, klare mål, selvstændighed/afhængighed, tydelig kommunikation (+stilhed), metarefleksive konfrontationer, kan behandle intervention.

Husk, at de færreste teams begynder som modne og effektive teams.

Vejledning

Her beskrives to øvelser, som primært handler om at besvare en række spørgsmål omkring forventningsafstemning  i fællesskab. De to øvelser findes også under DOWNLOADS.
ØVELSE 1: TEAM-GRUNDLAGET
I forbindelse med at etablere et grundlag for teamsamarbejdet, arbejder de studerende med at besvare følgende spørgsmål:

 • Hvad skal vi?
  Teamet definerer formålet eller årsagen til at præstere sammen.
 • Hvem er vi?
  Medlemmer kender hinandens erfaringer, evner, perspektiver og engagement for at opfylde det fælles mål.
 • Hvordan skal vi gøre det?
  Medlemmerne præciserer fælles arbejdsformer- og fordeling, kommunikation og værdier.
 • Hvad skal vi have ud af det?
  Medlemmerne har fælles ansvar for balancen mellem opgavemål/individuelle mål.

ØVELSE 2: PROJEKT-GRUNDLAGET
I forbindelse med at etablere et grundlag for projektarbejdet, arbejder de studerende med at diskutere og skabe enighed om følgende områder:

 • Hvad er vores projekt brief? (baggrund, udfordring, krav)
 • Hvad er den grundlæggende idé/produktbeskrivelse?
 • Hvad er idéens overordnede formål?
 • Hvad er vores strategiske værdier?
 • Hvad er teamets ressourceforbrug og kompetencebehov?
 • Hvad er teamets arbejdsmetode, omgangsform, kommunikation, beslutningsproces?
 • Hvordan skal teamets arbejdsfordeling og -processer fungere?

Ikke alle spørgsmål kan besvares ved kursets start, men skal justeres og revurderes løbende i kurset. Det er vigtigt at underviseren sørger for, at der afsættes tid til dette.

Værd at overveje

 • Lav evt en poster med svarene og placer den synligt i  grupperummet/arbejdsstation
 • Tag Team- og projektgrundlaget frem og gennemgå det med jævne mellemrum, evt. ved et  morgenmøde eller anden opsamling i gruppen (kan faciliteres af underviser/vejleder)

Forberedelse

Hold evt et kort oplæg om gruppearbejdet baseret på ovenstående eller find inspiration i eksemplet herunder.

Kilder

Bettina von Stamm, Managing innovation, design and creativity, 2008 (2nd ed.).

Tilbage til metodeoversigten