Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook

En pitch er en kort salgstale kendetegnet ved at indeholde svar, konklusioner og konsekvenser (ikke flere spørgsmål). Pitch kan være en velegnet metode til studenteroplæg. Pitch anvendes primært i to situationer.

 1. Effektiv formidling: Du pitcher for at overbevise modtageren om at engagere sig i dit koncept/din idé, idet du mangler ny viden, finansiering eller kompetencer til at komme videre til næste fase.
 2. Konceptudviking: Du afprøver dit koncept eller din idé hos brugerne. Modtagernes feedback på forståelse af konceptet, relevans og idéhøjde afslører konceptet svagheder og styrker, som du kan integrere i din videre konceptudvikling. Denne situation gentages for at opnå den bedste effekt.

Vejledning

Følgende er pitch guidelines, som kan anvendes til præsentation af idéer, koncepter og projekter.

 • Start med en agenda for præsentationen. Det skaber tryghed hos publikum.
 • Giv et kort resume af den oprindelige caseudfordring/problemstilling. Det skaber et fælles udgangspunkt.
 • Beskriv behovet. Det viser alvoren i problemstillingen.
 • Beskriv målgruppen og deres specifikke behov. Det viser relevansen af løsningen.
 • Forklar konceptet kort, præcist og tydeligt (med et enkelt slide – det vigtigste slide i hele præsentationen). Det viser din unikke tilgang.
 • Udfold konceptets aktiviteter Det viser logikken i konceptet.
 • Beskriv brugerens og kundens fordele. Det viser værdien i konceptet.
 • Præsenter mulige scenarier og spin offs. Det viser den langsigtede strategi/muligheder i projektet.
  Slut af med et resume af præsentationen og de vigtigste konceptstyrker.

Værd at overveje

Konkurrencen VENTURE CUP træner gerne studerende i kunsten at præsentere.

Kilder

Inspireret af idéudviklingsmetoden NABC fra SRI, Stanford Research Institute.
Katalyst, Københavns Universitet

Tilbage til metodeoversigten