Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
Pitch

En pitch er en kort salgstale kendetegnet ved at indeholde svar, konklusioner og konsekvenser (ikke flere spørgsmål). Pitch kan være en velegnet metode til studenteroplæg. Pitch anvendes primært i to situationer.

 1. Effektiv formidling: Du pitcher for at overbevise modtageren om at engagere sig i dit koncept/din idé, idet du mangler ny viden, finansiering eller kompetencer til at komme videre til næste fase.
 2. Konceptudviking: Du afprøver dit koncept eller din idé hos brugerne. Modtagernes feedback på forståelse af konceptet, relevans og idéhøjde afslører konceptet svagheder og styrker, som du kan integrere i din videre konceptudvikling. Denne situation gentages for at opnå den bedste effekt.

Vejledning

Følgende er pitch guidelines, som kan anvendes til præsentation af idéer, koncepter og projekter.

 • Start med en agenda for præsentationen. Det skaber tryghed hos publikum.
 • Giv et kort resume af den oprindelige caseudfordring/problemstilling. Det skaber et fælles udgangspunkt.
 • Beskriv behovet. Det viser alvoren i problemstillingen.
 • Beskriv målgruppen og deres specifikke behov. Det viser relevansen af løsningen.
 • Forklar konceptet kort, præcist og tydeligt (med et enkelt slide – det vigtigste slide i hele præsentationen). Det viser din unikke tilgang.
 • Udfold konceptets aktiviteter Det viser logikken i konceptet.
 • Beskriv brugerens og kundens fordele. Det viser værdien i konceptet.
 • Præsenter mulige scenarier og spin offs. Det viser den langsigtede strategi/muligheder i projektet.
  Slut af med et resume af præsentationen og de vigtigste konceptstyrker.

Værd at overveje

Konkurrencen VENTURE CUP træner gerne studerende i kunsten at præsentere.

Kilder

Inspireret af idéudviklingsmetoden NABC fra SRI, Stanford Research Institute.
Katalyst, Københavns Universitet

Tilbage til metodeoversigten