Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
Inspirationskort thumbnail

Inspirationskort er kort med ord i forskellige kategorier, som bruges til at inspirere udviklingen af nye ideer ved at nå de langt ude associationer via uventede input.

Øvelsen med inspirationskort fungerer bedst i de tidlige faser af innovationsprocessen, hvor man ønsker at udvikle et stort antal idéer. De studerende bør have en ramme for den idéudvikling, som de skal lave baseret på inspirationskortene. Rammen kan f.eks. være, at de har en problemstilling eller nogle brugerbehov udledt fra feltarbejde. (Søg evt. på metoder til feltarbejde eller problemdefinering)

Vejledning

  1. Først skriver, enten du eller de studerende, ord indenfor forskellige kategorier på forskellige farver karton (én farve per kategori). Kategorierne kan eksempelvis være: teknologi, kultur, trends og værdier. Ord indenfor kategorien teknologi kunne så for eksempel være: velfærdsteknologi, sociale medier, mobiltelefoni og robotter. Vælg gerne ord som er relevante for de studerendes projekter, men også ord som ikke umiddelbart er beslægtede med de studerendes projekter.
  2. De studerende bedes herefter vælge et ord fra hver farve (kategori) og udvikle et vist antal ideer de næste 5 til 15 minutter.
  3. Idéudviklingen kan eventuelt gentages, med varierende tidsbegrænsninger, indtil der ikke er flere ord tilbage.

Når de studerende har været alle inspirationskort igennem og udviklet en masse idéer, kan de med fordel lave en kategorisering af idéerne (Se metode til kategorisering af idéer)

Værd at overveje

Du kan også vælge tilfældige ord til inspirationskortene – der findes generatorer af tilfældige ord på nettet. På den måde får øvelsen en mere løs form, hvor man får associationer ud fra et bredere grundlag. Det kan være gavnligt med tilfældige ord som inspiration tidligt i processen til at anspore kreativitet, eller hvis de studerende oplever, at de får de samme slags idéer hele tiden.

Forberedelse

  • Ca. 10-30 min til forberedelse.
  • Materialer: farvet karton (i flere farver ) og tuscher. Lav eksempelvis 25 lapper papir – 5 gule, 5 blå, 5 røde osv. indtil der er 5 lapper indenfor hver farvekategori.
  • Overvej at lave ordene og kategorierne på forhånd, eller bed de studerende om at gøre det.

Kilder

Halskov, K & Dalsgård, P 2006, ‘Inspiration Card Workshops’. i Designing Interactive Systems. Society for Industriel & Applied Mathematics, s. 2-11.

Brandt, E & Messeter, J 2004, ‘Facilitating Collaboration through Design Games’. i Proceedings of the eighth conference on Participatory Design: Artful integration: interweaving media, materials and practices. vol. 1, ACM Press, s. 121-131.

Tilbage til metodeoversigten