Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
walking conversation

Walking conversation er også kendt som the go-along, og det er en interviewmetode, hvor omgivelserne og informantens handlinger inddrages aktivt i interviewet. Metoden er en blanding af interview og deltagerobservation, da man interviewer informanten samtidig med, at man observerer informantens handlinger og spørger ind til informantens handlinger og associationer.

At være til stede med informanten i en relevant kontekst muliggør associationsrækker hos både interviewer og informant, der bidrager med anderledes dybe indsigter end, hvis interviewet foregår i et lukket rum.

Walking conversation er særligt brugbar, hvis man ønsker indsigt i menneskers forhold til et miljø eller et objekt, f.eks. på arbejdspladser, i hjemmet og det offentlige rum. Metoden er oplagt, hvis man arbejder eksplorativt i starten af et projekt, men kan også bruges, hvis man ønsker at teste teser i midten eller slutningen af et projekt.

Vejledning

Før
De studerende laver en aftale med informanten. De studerende kan med fordel inddrage informanten i at vælge stedet for deres walking conversation. Walking conversation kan også foretages med flere informanter, f.eks. som en byvandring med en gruppe.
De studerende laver en semi-struktureret interviewguide baseret på stedet, hvor de skal foretage deres walking conversation. Find inspiration til interviewguiden her: Det kvalitative interview.

Under
De studerende deler sig op i grupper af to personer, eller foretager walking conversation alene. Det er en fordel at være to, så de kan skiftes til at interviewe og tage billeder.

  • Den ene interviewer og den anden tager billeder af situationerne, som de gennemgår med informanten.
  • Vær opmærksom på brugerens interaktion med og associationer til omgivelserne – spørg gerne.
  • Billeder er centrale i den efterfølgende analyse og formidling, tag derfor mange billeder.
  • Optag samtalen til efterfølgende analyse og evt. transskribering.

 

Efter
Efter interviewet skriver de studerende feltnoter af alt, hvad de har oplevet og hvilke overvejelser de oplevelser har affødt. De studerende transskriberer interviewet helt eller delvist og samler al dokumentation.
Brug evt. Kategorisering af datamateriale til den efterfølgende analyse.

Værd at overveje

Det er vigtigt, at de studerende stiller spørgsmål og observerer med et åbent sind og ikke overanalyserer under feltarbejdet, da det kan overdøve vigtige indsigter.

Forberedelse

De studerende skal vælge et sted at foretage deres walking conversation og opsøge informanter.
Materialer: diktafon, notesblok, kuglepen og kamera (f.eks. smartphone).

Kilder

Czarniawska, Barbara 2007, Shadowing and other techniques for doing fieldwork in modern societies, Liber AB

Kusenbach, Margarethe 2003, Street Phenomenology: The Go-Along, Ethnography, Sage Publications

Lee, Jo & Ingold, Tim 2006, Fieldwork on Foot: Perceiving, Routing, Socializing, Coleman, Simon & Collins, Peter: Locating the

Field. Space, Place and Context in Anthropology. Oxford & New York: Berg

Sandberg, Marie 2009, Grænsens nærvær og fravær. Europæiseringsprocesser i en tvillingeby på den polsk-tyske grænse, Ph.d. afhandling, Københavns Universitet

Tilbage til metodeoversigten