Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
Benspænd

Et benspænd er en uventet hindring eller begrænsning, som anvendes til at skabe fremdrift og nytænkning i idéudviklingsprocessen og er specielt effektive, når de forudfattede meninger eller antagelser om løsningens karakter virker hindrende for nye idéer.

Metoden kan således anvendes i en brainstorm, når de studerende har påbegyndt deres idéudvikling, men udviklingsprocessen er gået i stå, kører i ring, eller behøver ny inspiration. Benyt med fordel metoden: Hvordan kan vi…? – spørgsmål til at rammesætte brainstorms.

Vejledning

Forbered evt. nogle benspænd inden du starter idéudviklingsprocessen. Benspænd skal vælges med omhu, og vær opmærksom på, at de kan være stærkt manipulerende. Undgå som underviser/facilitator at komme med ideer eller bedømme idéerne, da det er deltagerne selv, som skal generere idéer, og selve kvaliteten af idéerne bør testes med brugere og andre aktører uden for klasselokalet. Bænspænd anvendes som en del af en klassisk brainstorm, hvor benspændet sættes ind efter, at de studerende har frembragt nogle idéer:

1. Bed de studerende om at formulere problemet eller målet som en løsningsrettet sætning startende med “Hvordan kan vi…” , f.eks. “Hvordan kan vi tiltrække flere besøgende til vores website?”

2. De studerende vælger nu den bedste “Hvordan kan vi …”-sætning.

3. Herefter fremlægges reglerne for brainstorming (Kilde: D.school, Stanford University):

 • Døm ikke egne eller andres idéer
 • Gå efter kvantitet
 • En samtale ad gangen
 • Opfordr til vilde idéer
 • Byg videre på andres idéer
 • Bevar fokus på emnet
 • Vær visuel (og dokumenter)

4. De studerende skriver nu deres idéer ned på post-its, og placerer dem på flipcharts. Giv de studerende en tidsbegræsning på f.eks. 10 minutter, så de ikke får tid til at censurere sig selv for meget.

5. Formuler nu et benspænd, som “forstyrrer” de studerendes proces. Det skal være en ny afgrænsning eller et ændret fokus i forhold til de studerendes projekter, f.eks. mht. funktion, målgruppe, materiale, osv – det afhænger i høj grad af konteksten, men her er nogle eksempler:

 • “Løsningen må kun være analog”
 • “Målgruppen er personer på 70+ år”
 • “Målgruppen er børn på 5 år”
 • “Løsningen skal inkorporere daglig fysisk bevægelse for brugeren”
 • “Løsningen skal være drevet af solenergi”

6. Gentag med fordel flere runder, hvor forskellige benspænd afprøves i 5 minutter af gangen, dog højst 45 min. i alt.

Værd at overveje

Benspænd læner sig op af Inspirationskort, som er en anden god metode til at påvirke idéudviklingsprocessen.

Forberedelse

Det kan være en fordel at have forberedt et par gode og relevante benspænd, inden man starter processen.

Kilder

Amabile, T. Creativity in context. Westview Press, Boulder, CO, 1996.

Onarheim, B. & Wiltschnig S. Opening and Constraining: Constraints and Their Role in Creative Processes. In: DESIRE ’10, 2010.

Tilbage til metodeoversigten