Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
Vær problemet

Vi ser i reglen alting ud fra vores eget perspektiv, hvilket i høj grad er med til at påvirke, hvad vi ikke ser. Ved for en tid at sætte os i problemet, produktet eller evt. brugerens sted, kan vi ofte opdage ting, vi ellers ikke ville være blevet opmærksom på. Metoden lader gruppen komme hurtigt i gang med en problemforståelse. Den har sin oprindelse i systemisk tænkning.

Vejledning

Del de studerende ind i grupper. De skal nu vælge en fra gruppen, som skal forestille sig, at vedkommende er problemet. Resten af gruppen stiller nu “problemet” en række spørgsmål. Eksempelvis:

  • Hvordan har du det?
  • Hvordan ville du hellere have det?
  • Hvad ville du gøre for at få det, som du vil have det?
  • Hvilke praktiske skridt ville du tage?
  • Hvad er det første skridt?

Denne metode giver “problemet” mulighed for selv at komme med nye fremgangsmåder. Sørg for at grupperne undervejs noterer de tanker, refleksioner , idéer som “problemet” når frem til i processen.
Se evt. eksempel på øvelsesforløb under DOWNLOADS

Værd at overveje

Der findes flere variationer af øvelsen. I stedet for at interviewe selve problemet kan du eksempelvis bede de studerende om at kortlægge problemets interessenter og interviewe disse i stedet.

Forberedelse

Lav evt. en spørgeguide til problemet og de omkringliggende interessenter.

Kilder

Der er meget inspiration at hente om bl.a. problemforståelse og systemers interne påvirkninger i systemisk teori, hvor mange videnskaber er repræsenteret. Humberto Maturana og Kenneth Gergen anses som værende blandt de toneangivende teoretikere.

Tilbage til metodeoversigten