Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
Nyhedsundersøgelse

Metoden anvendes til at vurdere om en opfindelse er ny – eller om den er ny nok, til at man kan få patent på den.
Med en nyhedsundersøgelse får man svar på, hvad der allerede findes af opfindelser, der ligner ens egen. På den måde kan man bedre vurdere, om man skal gå videre med den og eventuelt søge patent på den. Yderligere kan denne viden bruges som inspiration i den videre udvikling af de studerendes idé, og nyhedsundersøgelser kan således anvendes i forbindelse med idéudviklingsprocessen.

Vejledning

 • Beskriv først din opfindelse; f.eks. features og tekniske funktioner
 • Find dernæst egnede søgeord
 • Søg f.eks. i google patents efter patentskrifter, som ligger op af din opfindelse
 • Undersøg hvilken klasse, de identificerede patentskrifter er klassificeret under
 • Søg på de mest relevante klasser på fx espacenet.com:
  • Søg i klasser: En opfindelse vil ofte kunne klassificeres under flere forskellige klasser, hvis den fx angår et område A og B. Anvend søgeord der er beskrivende for område A til at søge i klasser for B og omvendt
  • Søg med søgeord: Opfat søgningen som en itterativ proces, hvor søgeord og klasse løbende revideres
  • Søg via citations: brug citations fra identificerede patentskrifter til at finde flere relevante patentskrifter og klasser

Se tips og tricks under DOWNLOADS for uddybende vejledning.

Forberedelse

Nyhedsundersøgelser forudsætter at du kan sætte dig ind i patentdatabaserne og forstå deres opbygning.

Tilbage til metodeoversigten