Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
fem gange hvorfor

Metoden er et analyseredskab, der anvendes til enten at finde frem til den grundlægende årsag til et problem eller til at finde forskellige årsager til samme problem.
Der er to ret forskellige tilgange til metoden, der kaldes Five Whys (Fem gange hvorfor).

Vejledning

I den første tilgang er intentionen at finde den grundlæggende årsag. Spørg “Hvorfor opstår dette problem?” Når du har et svar, så spørg “Hvorfor er det sådan?” og gentag denne procedure, indtil du har spurgt “Hvorfor?” fem gange. Svaret på det femte “Hvorfor?” er formentlig den grundlæggende årsag.
Problem: Vi mister omsætning – Hvorfor?

  • Fordi for få kunder besøger vores butik – Hvorfor?
  • Fordi vores priser er for høje – Hvorfor?
  • Fordi vores profitmargen er for høj – Hvorfor?
  • Fordi vi har høje omkostninger – Hvorfor?
  • På grund af svind

I en alternativ tilgang er intentionen at finde forskellige årsager til samme problem. Spørgsmålet “Hvorfor?” stilles også fem gange, men denne gang søger du forskellige forklaringer.
Problem: Vi mister omsætning – Hvorfor?

  • Fordi for få kunder besøger vores butik – Hvorfor?
  • Fordi der er åbnet en konkurrent nede ad gaden – Hvorfor?
  • Fordi vi er holdt op med at reklamere – Hvorfor?
  • Fordi vi ikke har nok medarbejdere til at yde en god service – Hvorfor?
  • Fordi vores udvalg er for begrænset

Forberedelse

Sørg for at alle studerende har en problemstilling i deres projektarbejde, som de kan anvende metoden på.

Kilder

Udviklet af Sakichi Toyoda ved Toyota. Anvendes indenfor LEAN og Six Sigma procesoptimering.

Tilbage til metodeoversigten