Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
Studerende skriver på tavle

Metoden anvendes til at udvælge de mest passende ideer ud fra kriterier for en potentiel løsning. Du kan benytte dotvoting til at udvælge et antal idéer ud af en stor mænge idéer. Øvelsen passer derfor godt til at ligge i forlængelse af idégenerering.
Metoden kan virke simpel, men den kan bidrage til nyttig dialog i gruppearbejdet omkring udviklingen af kriterier til idéer. Udviklingen af kriterier foregår ofte meget implicit, hvor de studerende ikke er bevidste om, hvad de selv og andre gruppemedlemmer mener, er vigtigt for udviklingen af en løsning. Dette gør sig især gældende ved tværfagligt samarbejde.
Outputtet af dotvoting er således et udvalg af idéer, som kan fortsætte til konceptudvikling (Søg f.eks. på metoder til konceptudvikling)

Vejledning

  • De studerende beskriver minimum fem kriterier, som de mener en løsning skal leve op til. Her skal kriterier forstås en beskrivelse af egenskaber/kvaliteter, som løsningen kan leve op til i mindre eller højere grad, og dermed ikke som krav, som der kan svares ja eller nej til.
  • Derefter får hver studerende 1-3 ”prikker”, som de fordeler til de idéer, de vurderer lever bedst op til kriterierne. Det kan gøres ved at sætte en prik med en tusch ved hver idé beskrevet på post-its.
  • De idéer med flest prikker (3-5 idéer) fortsætter til videre kvalificering.
  • Hvis det passer ind i programmet, kan du afslutte øvelsen med, at de studerende præsenterer de vindende idéer in plenum.

Værd at overveje

  • Som facilitator af øvelsen kan du spørge ind til udvælgelseskriterierne, for at skabe refleksion over de studerendes proces og samarbejde.
  • Øvelsen kan skabe meget diskussion, som kan være tidskrævende, så det er en god idé at have en streng tidsramme.

Forberedelse

  • Et stort antal idéer (mere end 10), som er blevet udviklet samt afklaring af, hvor mange idéer som skal vælges ud via dotvoting.
  • Til øvelsen skal de studerende bruge: Tuscher, store ark papir og post-its.
Tilbage til metodeoversigten