Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
idegenerering

Hvordan kan vi…? – spørgsmål er en særlig slags formulering, som anvendes til at rammesætte den udfordring, som de studerende ønsker at udvikle løsninger til. Ved at stille det simple men konstruktive spørgsmål: Hvordan kan vi …? lægges der vægt på, at der er mange forskellige måder at løse en udfordring på (med “Hvordan”) og at det er noget, som “vi” gør i fællesskab.

Øvelsen med at formulere Hvordan kan vi…? – spørgsmål kan foregå som opfølgning på en research fase lige inden man ønsker at brainstorm på løsninger – f.eks. ved, at de studerende omsætter deres indsigter fra f.eks. feltarbejde og anden videnindsamling til formuleringen af Hvordan kan vi…? – spørgsmål.

I forbindelse med udviklingen af Hvordan kan vi …?- spørgsmål anvendes divergent tænkning til at brainstorme på de muligheder, der ligger i de studerendes projekt, og man kan vælge at udvikle mange forskellige Hvordan kan vi …?- spørgsmål eller ét overordnet Hvordan kan vi …?- spørgsmål.

Det gode Hvordan kan vi …?- spørgsmål er karakteriseret ved at være formuleret på et forståeligt sprog og er inspirerer til udforskningen af nye og anderledes facetter af en problemstilling og konkrete løsningsforslag. Vær opmærksom på, at de studerende får formuleret spørgsmål, som hverken er for åbne, for begrænsede eller løsningsorienterede:

  • Eksempel på et for abstrakt og ambitiøst spørgsmål: Hvordan kan vi gøre brugeroplevelsen perfekt?
  • Eksempel på et for smalt og løsningsorienteret spørgsmål: Hvordan kan vi forbedre brugeroplevelsen ved at opsætte et bordfodbold bord i fællesrummet?
  • Eksempel på et passende spørgsmål: Hvordan kan vi hjælpe patienterne med at fastholde deres sociale identitet, mens de er brugere i patienthuset?

Vejledning

Forud for øvelsen bør de studerende have skabt sig et overblik over deres research materiale, f.eks. ved at have anvendt metoden til kategorisering af datamateriale f.eks. suppleret med en brugerrejse, som viser nuværende praksis.
Hvordan kan vi…? – spørgsmål skabes og formuleres på en poster. Posteren kan også bruges som udgangspunkt for en kort præsentation til fx gruppemedlemmer eller andre deltagere. Hvordan kan vi…? – spørgsmålet kan bygges op over 4 dele:

  1. Navn på tematik/projekt.
  2. Udvalg af nøgleindsigter fra research (bruger- og organisationsviden, branchetrends, osv.).
  3. Problemformulering og evt. en problemanalyse
  4. Ét overordnet eller adskillige ”Hvordan kan vi”-spørgsmål inspireret af indsigter fra projektet.

Benyt posteren til en efterfølgende idéudviklingsproces, søg på metoder til idégenerering i metodeoversigten.

Forberedelse

Lav en vejledning til hvad posteren skal indeholde af elementer – det burde ikke tage meget mere end 5-10 minutter. Skaf flipcharts eller andet poster-materiale og diverse tuscher.

Kilder

Parnes, S. (1967). Creative Behavior Guidebook. New York: Scribner.

Brown, T. (2009). Change by Design, How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation. Harper Collins Publishers.

Tilbage til metodeoversigten