Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook

Interventionsdesign – ændring af adfærd i praksis

Her kan du læse om faget Interventionsdesign, der med brug af eksterne casestillere giver de studerende en reel samfundsmæssig udfordring at komme med løsninger til.

Download case (pdf)

3 effektuelle metoder til innovative praksisprojekter

Et co-curriculært pilotprojekt på Søndre Campus på Københavns Universitet, hvor der baseret på principperne fra effectuation modellen blev udviklet 3 metodebaserede workshops. Disse skulle styrke de studerendes projektorienterede forløb og dreje dem i en mere innovativ og entreprenøriel retning. 

Performance lectures om klimaforandringer

I denne case kan du læse om, hvordan studerende fra Teater- og Performancestudier fik til opgave at levere en række performance lectures om klimaforandringer på Teater Grob. Kursusforløbets praktiske spor var baseret på en forståelse af scenekunstneriske processer som kollektive designprocesser og var tilrettelagt med konkret inspiration fra Design Thinking.

Download case (pdf)

Design tænkning i konsulentkursus

I dette eksempel kan du læse om, hvordan studerende anvender design tænkning som en tilgang til problemløsning i kurset Introduction to Consultancy. De studerende arbejdede sammen i konsulent-teams om at løse en klimatilpasningsudfordring for Københavns Kommune. Casen er på engelsk.

Download case (pdf)

Lyddesign på videnskabsfestival

I casen udvikler de studerende et overordnet lydkoncept og lydproduktioner for videnskabsfestival ESOF på Københavns Universitet.

Download case (pdf)

Nye fortællinger fra DR’s radioarkiv

I casen udvikler studerende fra HUM, KU konkrete lydproduktioner til DRs Sproglaboratorium.

Download case (pdf)

Mindre kriminalitet mere tryghed

I casen skaber studerende fra KU og CBS konkrete initiativer for Københavns Kommune, der kan reducere kriminalitet mellem de 18-25 årige. Forløbet er en del af konkurrencen Copenhagen Wellfare Challenge, KU.

Download case (pdf)

Idræt og fællesskab

I casen finder studerende fra KU på løsningsforslag til, hvordan DGI Storkøbenhavn kan understøtte og skabe muligheder for fastholdelse og rekruttering af unge frivillige ledere ved brug af sociale medier.

Download case (pdf)

Flere unge akademikere i Det Kongelige Teater

I casen kommer studerende fra HUM, KU med løsningsforslag til, hvordan Det Kgl. Teater kan etablere et kulturelt tilhørsforhold til brugerne af et universitetsmiljø.

Download case (pdf)

Den gode historie om biblioteket

I casen udvikler studerende fra HUM, KU løsninger, som udbreder den gode historie om Bibliotekarforbundet som første valg for informationsspecialister og kulturformidlere.

Download case (pdf)

Make saving money fun

Innovationskonkurrence for universitetsstuderende i hele Danmark. Stanford University udfordrer studerende i hele verden til at finde innovative løsninger på udfordringen: Make saving money fun.

Download case (pdf)

Sociale medier – Dansk Flygtningehjælp

I casen kommer gymnasielever med løsningsforslag til, hvorvidt og hvordan Dansk Flygtningehjælp kan inddrage sociale medier i deres kommunikation. Workshoppen er led i rekrutteringen til uddannelses Kommunikation & IT på HUM KU.

Download case (pdf)

Inspiration fra insekters gavnlige egenskaber

En workshop på kurset Human Benefits from Insects byder på idégenerering, der kaster nyt lys over problemstillinger fra de studerendes rapporter og giver nye perspektiver til den forestående mundtlige eksamen.

Download case (pdf)

IPR og entreprenørskab

På sommerskolen arbejder studerende med patentkommercialisering og forretningsudvikling. En gruppe udvikler nedbrydeligt engangsbestik til festivaller.

Download case (pdf)

Fra idé til prototype på en dag

En workshop på kurset IT Innovation and Change sender de studerende ud i en innovationsproces, hvor de bevæger sig fra idéfase til prototype til brugertest.

Download case (pdf)

Som konsulent for klimaet

De studerende på kurset Climate Solutions deltager i en workshop, der giver den praktiske erfaring med innovationsmetoder og forbereder dem til samarbejdet med en virksomhed, hvor de agerer konsulenter.

Download case (pdf)

Specialet som karrierestart

Tre workshops, der sætter et kommercielt perspektiv på specialet og gør den studerende i stand til at omsætte faglige pointer fra specialet til forretningsidéer.

Download case (pdf)

Rygeradfærd vs naturens skraldevaner

I casen arbejder to grupper af studerende med en udfordring fra Københavns Kommune; cigaretskodderne, der ikke havner i skraldespanden. Løsningerne skal tage højde for adfærd, æstetik og miljø.

Download case (pdf)

Rottetænder og borebiller

To grupper af studerende arbejder med en udfordring fra Kongskilde Industries. De tager på feltstudier og udvikler en naturinspireret prototype; en speciel havrespids til mejetærskere, der tager hensyn til miljø og landmandens hverdag.

Download case (pdf)

Jagten på svampefri overflader

En tværfaglig gruppe af studerende skal udvikle alternative metoder til træbeskyttelse for Dyrup A/S. De udvikler et koncept for overfladebehandling og laver brugerundersøgelser omkring valg af miljø eller ikke miljøvenlig maling.

Download case (pdf)

Fra muskel til mødelokale

Studerende arbejder fra idéfase til prototype, når de skal udvikle et mødelokale for det oplevelsesbaserede firma Dare2. Konceptet skal fungere udendørs og skubbe grænserne for, hvad man normal forbinder med et mødelokale.

Download case (pdf)

Idéer til et internationalt marked

En gruppe studerende rejser til München med en forretningsidé. Kundemøder, workshops, salgs-pitch og netværksarrangementer sætter skub i forretningsplanerne og det internationale potentiale.

Download case (pdf)

Verdensborger på Vesterbro

I casen designer studerende fra KU, CBE og DTU et servicekoncept, der understøtter citizenshipbegrebet i undervisningen på Rysensteen Gymnasium.

Download case (pdf)

Den moderne shopper

I casen udvikler studerende fra KU, CBE og DTU et servicekoncept for Magasins sælgere.

Download case (pdf)

Det sociale SATS

I casen udvikler studerende fra HUM, KU en plan for brugen af sociale medier i forhold til rekruttering og fastholdelse af medlemmer af SATS Vesterbro.

Download case (pdf)

Levende ansøgninger

I casen giver studerende fra HUM, KU konkrete løsningsforslag til, hvordan video kan bruges til jobannoncer på Jobindex.

Download case (pdf)

En ny rygerkultur

I casen udvikler studerende fra HUM, KU et kampagneunivers for Kræftens Bekæmpelse, som ikke forholder sig til død, ødelæggelse og sygdom.

Download case (pdf)

Mobilen som tryghedsleverandør

I casen udtænker studerende fra HUM, KU strategier for, hvordan Tryg kan etablere meningsfulde og vedvarende relationer til deres kunder, med mobiltelefonen som primært touchpoint.

Download case (pdf)

Nyt liv til Guldalderen

I casen udvikler studerende fra HUM, KU relevante oplevelsesdesign for målgruppen 20-35 år med udgangspunkt i værker fra Statens Museum for Kunst.

Download case (pdf)

Tæt på sine penge

I casen identificerer studerende fra HUM de vigtigste behov hos Danske Banks kunder i aldersgruppen 18-27 år og sikrer kundens oplevelse af en meningsfuld relation.

Download case (pdf)

Festivalkoncept til Golden Days

I casen skaber de studerende konkrete aktiviteter der, som en del af kulturfestivalens markedsføringskoncept tydeliggør mødet mellem klassisk musik, samtidskunst og festivalgæster.

Download case (pdf)

Nøglen til patienternes hus

I casen udvikler studerende fra KU, CBS og DTU et koncept til “Patienternes Hus”, som styrker kræftpatientens kompetencer i forhold til at håndtere og leve med deres sygdom, som samtidig er ressourcebesparende for sundhedsvæsnet.

Download case (pdf)

Fremtidens brandinspektion

I casen udvikler studerende fra CBS, KU og DTU et servicedesign til Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, som optimerer inspektionsprocesserne og øger værdien af inspektionsbesøget for kunden.

Download case (pdf)