Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook

Interventionsdesign – ændring af adfærd i praksis

Her kan du læse om faget Interventionsdesign, der med brug af eksterne casestillere giver de studerende en reel samfundsmæssig udfordring at komme med løsninger til.

Download case (pdf)

3 effektuelle metoder til innovative praksisprojekter

Et co-curriculært pilotprojekt på Søndre Campus på Københavns Universitet, hvor der baseret på principperne fra effectuation modellen blev udviklet 3 metodebaserede workshops. Disse skulle styrke de studerendes projektorienterede forløb og dreje dem i en mere innovativ og entreprenøriel retning. 

Performance lectures om klimaforandringer

I denne case kan du læse om, hvordan studerende fra Teater- og Performancestudier fik til opgave at levere en række performance lectures om klimaforandringer på Teater Grob. Kursusforløbets praktiske spor var baseret på en forståelse af scenekunstneriske processer som kollektive designprocesser og var tilrettelagt med konkret inspiration fra Design Thinking.

Download case (pdf)

Design tænkning i konsulentkursus

I dette eksempel kan du læse om, hvordan studerende anvender design tænkning som en tilgang til problemløsning i kurset Introduction to Consultancy. De studerende arbejdede sammen i konsulent-teams om at løse en klimatilpasningsudfordring for Københavns Kommune. Casen er på engelsk.

Download case (pdf)