Facebook ArrowDown ArrowLeft ArrowRight Back to top of page

Performance lectures om klimaforandringer, 2017

I denne case kan du læse om, hvordan studerende fra Teater- og Performancestudier fik til opgave at levere en række performance lectures om klimaforandringer på Teater Grob. Kursusforløbets praktiske spor var baseret på en forståelse af scenekunstneriske processer som kollektive designprocesser og var tilrettelagt med konkret inspiration fra Design Thinking.

Læs mere i casebeskrivelsen her.

Design tænkning i konsulentkursus, 2015

I dette eksempel kan du læse om, hvordan studerende anvender design tænkning som en tilgang til problemløsning i kurset Introduction to Consultancy. De studerende arbejdede sammen i konsulent-teams om at løse en klimatilpasningsudfordring  for Københavns Kommune, og du kan læse om det her.

Lyddesign på videnskabsfestival, 2014

I casen udvikler de studerende et overordnet lydkoncept og lydproduktioner for videnskabsfestival ESOF på Københavns Universitet.

Se casen

Nye fortællinger fra DR’s radioarkiv, 2013

I casen udvikler studerende fra HUM, KU konkrete lydproduktioner til DRs Sproglaboratorium.

Se casen

Mindre kriminalitet mere tryghed, 2010

I casen skaber studerende fra KU og CBS konkrete initiativer for Københavns Kommune, der kan reducere kriminalitet mellem de 18-25 årige. Forløbet er en del af konkurrencen Copenhagen Wellfare Challenge, KU.

Se casen

Idræt og fællesskab, 2012

I casen finder studerende fra KU på løsningsforslag til, hvordan DGI Storkøbenhavn kan understøtte og skabe muligheder for fastholdelse og rekruttering af unge frivillige ledere ved brug af sociale medier.

Se casen

Flere unge akademikere i Det Kongelige Teater, 2009

I casen kommer studerende fra HUM, KU med løsningsforslag til, hvordan Det Kgl. Teater kan etablere et kulturelt tilhørsforhold til brugerne af et universitetsmiljø.

Se casen

Den gode historie om biblioteket, 2009

I casen udvikler studerende fra HUM, KU løsninger, som udbreder den gode historie om Bibliotekarforbundet som første valg for informationsspecialister og kulturformidlere.

Se casen

Make saving money fun, 2009

Innovationskonkurrence for universitetsstuderende i hele Danmark. Stanford University udfordrer studerende i hele verden til at finde innovative løsninger på udfordringen: Make saving money fun.

Se casen

Sociale medier, 2009

I casen kommer gymnasielever med løsningsforslag til, hvorvidt og hvordan Dansk Flygtningehjælp kan inddrage sociale medier i deres kommunikation. Workshoppen er led i  rekrutteringen til uddannelses Kommunikation & IT på HUM KU.

Se casen

Inspiration fra insekters gavnlige egenskaber, 2013

En workshop på kurset Human Benefits from Insects byder på idégenerering, der kaster nyt lys over problemstillinger fra de studerendes rapporter og giver nye perspektiver til den forestående mundtlige eksamen.

Se casen

IPR og entreprenørskab, 2011

På sommerskolen arbejder studerende med patentkommercialisering og forretningsudvikling. En gruppe udvikler nedbrydeligt engangsbestik til festivaller.

Se casen

Fra idé til prototype på en dag, 2011

En workshop på kurset IT Innovation and Change sender de studerende ud i en innovationsproces, hvor de bevæger sig fra idéfase til prototype til brugertest.

Se casen

Som konsulent for klimaet, 2011

De studerende på kurset Climate Solutions deltager i en workshop, der giver den praktiske erfaring med innovationsmetoder og forbereder dem til samarbejdet med en virksomhed, hvor de agerer konsulenter.

Se casen

Specialet som karrierestart, 2013

Tre workshops, der sætter et kommercielt perspektiv på specialet og gør den studerende i stand til at omsætte faglige pointer fra specialet til forretningsidéer.

Se casen

Rygeradfærd vs naturens skraldevaner, 2013

I casen arbejder to grupper af studerende med en udfordring fra Københavns Kommune; cigaretskodderne, der ikke havner i skraldespanden. Løsningerne skal tage højde for adfærd, æstetik og miljø.

Se casen

Rottetænder og borebiller, 2013

To grupper af studerende arbejder med en udfordring fra Kongskilde Industries. De tager på feltstudier og udvikler en naturinspireret prototype; en speciel havrespids til mejetærskere, der tager hensyn til miljø og landmandens hverdag.

Se casen

Jagten på svampefri overflader, 2013

En tværfaglig gruppe af studerende skal udvikle alternative metoder til træbeskyttelse for Dyrup A/S. De udvikler et koncept for overfladebehandling og laver brugerundersøgelser omkring valg af miljø eller ikke miljøvenlig maling.

Se casen

Fra muskel til mødelokale, 2013

Studerende arbejder fra idéfase til prototype, når de skal udvikle et mødelokale for det oplevelsesbaserede firma Dare2. Konceptet skal fungere udendørs og skubbe grænserne for, hvad man normal forbinder med et mødelokale.

Se casen

Idéer til et internationalt marked, 2012

En gruppe studerende rejser til München med en forretningsidé. Kundemøder, workshops, salgs-pitch og netværksarrangementer sætter skub i forretningsplanerne og det internationale potentiale.

Se casen

Verdensborger på Vesterbro, 2011

I casen designer studerende fra KU, CBE og DTU et servicekoncept, der understøtter citizenshipbegrebet i undervisningen på Rysensteen Gymnasium.

Se casen

Den moderne shopper, 2011

I casen udvikler  studerende fra KU, CBE og DTU et servicekoncept for Magasins sælgere.

Se casen

Det sociale SATS, 2011

I casen udvikler  studerende fra HUM, KU en plan for brugen af sociale medier i forhold til rekruttering og fastholdelse af medlemmer af SATS Vesterbro.

Se casen

Levende ansøgninger, 2011

I casen giver studerende fra HUM, KU  konkrete løsningsforslag til, hvordan video kan bruges til jobannoncer på Jobindex.

Se casen

En ny rygerkultur, 2010

I casen udvikler studerende fra HUM, KU  et kampagneunivers for Kræftens Bekæmpelse, som ikke forholder sig til død, ødelæggelse og sygdom.

Se casen

Mobilen som tryghedsleverandør, 2011

I casen udtænker studerende fra HUM, KU  strategier for, hvordan Tryg kan etablere meningsfulde og vedvarende relationer til deres kunder, med mobiltelefonen som primært touchpoint.

Se casen

Nyt liv til Guldalderen, 2010

I casen udvikler studerende fra HUM, KU relevante oplevelsesdesign for målgruppen 20-35 år med udgangspukt i værker fra Statens Museum for Kunst.

Se casen

Tæt på sine penge, 2010

I casen identificerer studerende fra HUM de vigtigste behov hos Danske Banks kunder i aldersgruppen 18-27 år og sikrer kundens oplevelse af en meningsfuld relation.

Se casen

Festivalkoncept til Golden Days, 2010

Workshop i oplevelsesøkonomi; Mediekunst og kropslighed; ved Ph.d.-studerende Merete Carlson, INSS, KU.

I casen skaber de studerende konkrete aktiviteter der, som en del af kulturfestivalens markedsføringskoncept tydeliggør mødet mellem klassisk musik, samtidskunst og festivalgæster.

Se casen

Nøglen til patienternes hus, 2011

I casen udvikler studerende fra KU, CBS og DTU et koncept til “Patienternes Hus”, som styrker kræftpatientens kompetencer i forhold til at håndtere og leve med deres sygdom, som samtidig er ressourcebesparende for sundhedsvæsnet.

Se casen

Fremtidens brandinspektion, 2011

I casen udvikler studerende fra CBS, KU og DTU et servicedesign til Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, som optimerer inspektionsprocesserne og øger værdien af inspektionsbesøget for kunden.

Se casen