Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
Workshopdesign
 • I mange innovationsprocesser er det essentielt, at man tænker den kommende bruger eller kundes rolle ind i udviklingsfasen. Det kan derfor være en god idé at give de studerende som opgave at designe og facilitere en workshop for deres idés/koncepts/projekts kommende stakeholders.
 • Formålet med en workshop i denne forbindelse kan være at få afprøvet tidlige idéer, indhente inspiration og udvikle mulige scenarier i samarbejde med eksterne interessenter – alt afhængig af, hvornår workshoppen planlægges i kursusforløbet.
 • Workshoppen er sin grundform involverende, og det er deltagernes erfaringer, input og idéer, der primært skal være i fokus.
  Workshopdesignet kan man evt. lade indgå som en del af de studerendes eksamen, f.eks. i forbindelse med en portfolio-eksamen.

Vejledning

Først og fremmest skal de studerende finde ud af, hvad de har behov for at undersøge eller udvikle på workshoppen. At tematisere omdrejningspunktet kan være en hjælp til at gøre formålet med workshoppen klart. Eksempler:

 • Er temaet tydeligt og relevant for alle parter? Skal det udfoldes mere?
 • Har de studerende undervejs dannet hypoteser omkring forskellige problemstillinger, der skal afkræftes eller bekræftes?
 • Hvilke overvejelser er der gjort omkring implementeringsfasen, og skal disse tænkes ind i udviklingen?
 • Hvilket navn vil de studerende give workshoppen?

Udvælgelse af øvelser/metoder til workshoppen:

 • Hvad skal metoden sætte fokus på?
 • Skal den enkelte øvelse lægge op til individuel refleksion – eller er det vigtigste gruppens proces?
 • Skal der udvikles en spørgeguide?

Gældende for alle workshopdesigns:

 • Hvor lang tid skal workshoppen tage? (erfaring viser, at 1-1,5 time plejer at være normen)
 • Hvem og hvor mange deltager? Ville det være en fordel at invitere andre interessenter?
 • Hvordan skal workshoppen dokumenteres? Og hvem gør hvad undervejs?
 • Hvordan skal indsigter fra workshoppen bruges i det videre forløb?

Workshopformatet inviterer til en faciliteret proces, og det er derfor en god øvelse for de studerende at prøve at designe og køre en workshop. Efter workshoppen kan de studerende med fordel benytte sig af metode til kategorisering af datamateriale.
De fleste af metoderne i denne værktøjskasse kan endvidere bruges i et workshopdesign.

Forberedelse

Hvis workshoppen afholdes med specifikke eksterne interessenter, kan det være en god idé at have aftalt dato og tidspunkt for deres deltagelse i workshoppen inden kursusstart, da det ellers kan blive vanskeligt at koordinere, når først kurset er gået i gang.

Kilder

Wates, N, 1999, The community planning handbook: how people can shape their cities, towns and villages in any part of the world , Earthscan, London.

Brandt, E & Messeter, J. (2004). Facilitating Collaboration through Design Games. In: Proceedings of the eighth conference on Participatory Design: Artful integration: interweaving media, materials and practices. vol. 1, ACM Press, s. 121-131.

Tilbage til metodeoversigten