Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
Confusion Tolerance

Confusion Tolerance er en metode til at skabe 100 idéer på 15 minutter.
Formålet med at få som mange idéer som muligt er at nå de skjulte og langt ude associationer, og metoden kan bruges til at udnytte kreativitet fra hele gruppen til frembringe både alle de umiddelbare og indlysende idéer – men også gerne de anderledes og uventede idéer.
Øvelsen egner sig især i starten af idéudviklingsprocessen. Benyt metoden: Hvordan kan vi…? – spørgsmål til at rammesætte brainstorms.

Vejledning

Undgå som underviser/facilitator at komme med ideer eller bedømme idéerne, da det er deltagerne selv, som skal generere idéer, og selve kvaliteten af idéerne bør testes med brugere og andre aktører uden for klasselokalet.
1. Bed de studerende om at reformulere problemet eller målet som sætning startende med “Hvordan kan vi…”, f.eks. “Hvordan kan vi tiltrække flere besøgende til vores website?”
2. De studerende vælger nu den bedste “Hvordan kan vi …”-sætning.
3. Herefter fremlægges reglerne for brainstorming(Kilde: D.school, Stanford University):

  • Døm ikke egne eller andres idéer
  • Gå efter kvantitet
  • En samtale ad gangen
  • Opfordr til vilde idéer
  • Byg videre på andres idéer
  • Bevar fokus på emnet
  • Vær visuel (og dokumenter)

4. Efter reglerne for brainstorming er blevet præsenteret, får én studerende fra gruppen udleveret en post-it blok og facilitatoren sætter øvelsen i gang og holder styr på tiden.
5. Når øvelsen begynder starter den studerende med post-it blokken med at skrive en idé ned og placere denne post-it på væggen.
6. Så gives post-it blokken til den næste person i gruppen, og hvert gruppemedlem skiftes til at nedfælde en ide på en post-it, sige det højt og placere den på væggen. Husk at nummerere idéer, så gruppen kan holde styr på, hvor mange idéer der er.
7. Fortsæt med at generere ideer, indtil der er gået 15 minutter. Sigt efter at få mindst 100 ideer i alt.
Efter denne brainstorm kan du med fordel kategorisere og analysere dine ideer, ved at anvende denne metode til Kategorisering af idéer

Værd at overveje

Du kan med fordel finde inspiration og referencer om teorien bag kreative processer og teknikker i litteraturlisten, men her nogle grundlæggende perspektiver på teknikken bag brainstorming:

  • Individer er bedre til at generere idéer end grupper (Girotra et al., 2009)
  • Grupper er bedre til at udvælge de bedste idéer (Singh & Fleming, 2009), hvilket kan være relateret til “wisdom of the crowds” (Surowiecki, 2004)
  • Individer er markant dårligere til at udvælge egne kreative idéer (Faure, 2004; Putman & Paulus, in press; Rietzschel, Nijstad, & Stroebe, 2006)

Se litteraturliste til kreativitet og kreative processer.

Forberedelse

Du får brug for stort papir (evt flip chart) og post its.

Kilder

De Bono, E. (1971). The use of lateral thinking. Jonathan Cape.

Osborn, A. F. (1953). Applied imagination.

Tilbage til metodeoversigten