Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
Studerende

Der er mange bud på, hvad der gør teams innovative. En af de oftest anvendte tilgange til at skabe innovative teams er at orientere sig imod sammensætningen af gruppen. I den overbevisning findes der to grundlæggende tilgange:

1) Tests
I denne tilgang gælder det, at deltagerne testes for at opnå den optimale gruppesammensætning. Sådanne tests er ikke egentlige personlighedstests, men er baseret på folks præferencer, gerne koblet sammen med de kompetencer og karaktertræk, som man ser tydeligt i innovationsprocessen (originalitet, adaption etc).
Eksempler på sådanne test er f.eks. Belbin, Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), Herman Brain Dominance Instrument (HBDI)

2) Roller
En anden meget anvendt tilgang er anvendelsen af roller, hvor den grundlæggende idé er, at alle kan træde ind og ud af rollerne, alt efter hvor man er i processen, og hvad man finder nødvendigt og relevant. Derudover har brugen af roller heller ikke samme tendens til at kategorisere deltagerne i specifikke typer, hvor man bliver stemplet på forhånd. Roller er noget alle burde kunne lære, øve sig på og ikke mindst lære af andres evne til at gå ind i en relevant rolle. På den måde ligger der også i tilgangen, at der er nogle roller, der er mere tilgængelige og naturlige for nogle typer frem for andre, og har dermed i praksis en relation til den enkeltes karaktertræk og præferencer.

Eksempler på brugen af roller er f.eks. beskrevet i bogen The Ten Faces of Innovation (Tom Kelley)
Udover roller og tests er der en række andre faktorer, der spiller ind i gruppesammensætningen i kursussammenhæng:

 • Køn
 • Faglig baggrund
 • Personlige interesser
 • Erhvervserfaring

Vejledning

Vejledningen er baseret på to typer af kursuskontekster for gruppesammensætningen: 1) sammensætning af tværfaglige grupper (fx. tværuniversitære kurser) og 2) Homogene faggrupper (fx. kernefaglige kurser på én specifik uddannelse)

Sammensætning af tværfaglige grupper
I gruppesammensætningen til en tværfaglig camp på KU i 2011 var proceduren som følger:

 1. Motiveret ansøgning samt cv: de studerende sender inden kursusstart et cv og en motiveret ansøgning, således underviseren kunne vurdere både den faglige og personlige motivation for at indgå i kurset
 2. De studerende udfyldte en Innovation Team Profile,  hvor grundidéen er at kortlægge de naturlige handlinger og mønstre i sammenhæng med andre  ud fra en række udsagn (ca 48)
 3. Relation til innovationsudfordringen/casen: Et team af undervisere vurderede hver enkelt studerende på baggrund af faglig pg personlig interesse og relevant erhvervserfaring i forhold til den eller de innovationsudfordringer, der skal behandles på kurset. Alle de studerende fordeles uden hensyn til antal, køn eller andet.
 4. Revurdering af grupperne: Dernæst  tages en runde hvor ITP profilerne (karaktertræk og kompetencer) samt køn var kriterier for en evt revurdering af placeringen af den enkelte studerende.

Sammensætning af homogene faggrupper
I undervisningssammenhæng står man ofte overfor en homogen faggruppe, der skal arbejde sammen i teams i en kort periode over et par timer eller evt over et helt semester. Her er der er en række faktorer, man kan inddrage i sammensætningen af teams:

 • Køn
 • Erhvervsmæssig erfaring
 • Interesser (fx. ved brug af Værdiøvelse eller Megatrends)
 • Allerede ertablerede grupper fx. læsegrupper, skrivegrupper etc.

Kilder

Kelley, T. (2005).The Ten Faces of Innovation. IDEO’s Strategies for Beating the Devil’s Advocate & Driving Creativity throughout Your Organization. Doubleday.

Tilbage til metodeoversigten