Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
Post-its væg
  • Kategorisering anvendes til at organisere og analysere et stort antal ideer. Ved at organisere og re-organisere idéerne, får man bedre kendskab og dialog omkring ideerne. Når de studerende skaber kategorier, kan der desuden opstå indsigt i nye sammenhænge og forbindelse imellem temaer.
  • Metoden egner sig godt til gruppearbejde, idet data bliver visuelt repræsenteret, og gruppen af studerende samarbejder omkring at opnå den bedst egnede kategorisering.
    Metoden kan anvendes efter, at de studerende har haft idégenerering (Søg evt. på metoder til idégenerering)
  • Outputtet af metoden er forskellige kategorier af idéer, som de studerende kan videreudvikle og udvælge idéer ud fra (Søg f.eks. på metoder til idéudvælgelse)

Vejledning

  • Post-its med idéer arrangeres i passende kategorier som navngives. Benyt en væg evt. med store ark papir til at placere post-its på.
  • Hvis nødvendigt omorganiseres ideerne, indtil alle ideer er blevet placeret i en kategori. Det er op til de studerende at finde de mest passende kategorier.
  • Hvis der opstår nye idéer i løbet af øvelsen, placeres disse også i kategorier.

Det er en god idé at lade de studerende præsentere in plenum de kategorier, som er opstået ud af øvelsen. Den måde de har kategoriseret deres idéer, vil ofte sige meget om, hvordan de anskuer deres projekter. Samtidig kan de studerende se, om der er nogle bestemte temaer, som de især får idéer indenfor, og om de bør afsøge flere muligheder og andre temaer.

Værd at overveje

Innovationsmatrixen er en anden version af denne metode.

Forberedelse

Store ark papir, tuscher og post-its.

Kilder

Tassoul, M. and Buijs, J. (2007), Clustering: An Essential Step from Diverging to Converging.

Tilbage til metodeoversigten