Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
Change boards

Changeboards er et visuelt værktøj, som understøtter og strukturerer udviklingsprocesser, som kan bruges til at udvikle, evaluere og kommunikere koncepter med fokus på brugerbehov.
Changeboards kan anvendes i forbindelse med konceptudvikling efter den indledende idéudvikling.

Vejledning

Changeboards visualiserer seks brugerscenarier, som til sammen udgør konceptets samlede forandringsscenarie. Metoden indebærer, at man søger fyldestgørende svar på følgende spørgsmål:

 • Målgruppe: Hvem er den primære målgruppe (brugere) og hvad kendetegner dem?
 • Behov: Hvad skal løses for målgruppen? Hvorfor er det vigtigt for målgruppe at få det løst? Hvad er formålet med konceptet?
 • Løsning: Hvordan løser konceptet det for målgruppen? Hvad er konceptets kerneoplevelse? Hvorfor er konceptets kerneoplevelse relevant for målgruppen?
 • Fordele for målgruppen: Hvad er de særlige fordele for målgruppen (brugerne)? Hvorfor er målgruppen interesseret i netop jeres koncept? Har målgruppen en grund til at vende tilbage til jeres koncept?
 • Fordele for kunden: Hvad er de særlige fordele for opdragsgiver/kunden? Hvorfor er jeres koncept bedre end andre sammenlignelige?

For at svare på ovenstående spørgsmål skal de studerende arbejde visuelt med fortællescenarier, idet visualiseringer kan afsløre stemninger, udfordringer og holdninger i en højere grad end ord og begreber. Brug skabelonen, som findes under DOWNLOADS.

 1. Scenarie – Visualisér målgruppen som en karakteristisk bruger.
 2. Scenarie – Visualisér brugerens behov.
 3. Scenarie – Visualisér løsningen på behovet.
 4. Scenarie – Visualisér brugerens anvendelse af løsningen.
 5. Scenarie – Visualisér brugerfordelene ved løsningen.
 6. Scenarie – Visualisér de betydelige forandringer og konsekvenser, som løsningen medfører for brugerens hverdag.

Værd at overveje

Changeboards kan laves meget simpelt med blot papir og pen, men der er også mulighed for at arbejde mere dybdegående med visualiseringen, og indarbejde fotografier, illustrationer etc.

Forberedelse

Du får brug for store papirark (gerne ruller) og tusser i flere farver.

Kilder

Udviklet af Katalyst, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet baseret på grundprincipperne i NABC, Stanford Research Institute.

Tilbage til metodeoversigten