Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
Gode vs dårlige idéer

Øvelsens formål er at skabe et trygt forum for brainstorming, og den egner sig derfor godt i starten af en idéudviklingsproces. Fokus er at udvikle dårlige idéer og undersøge, hvilket potentiale disse kan have ved at vende dem til gode ideer.

Vejledning

Metoden kan gennemføres på en halv til en hel time, og det kan være en god idé at facilitere metoden stramt rent tidsmæssigt.
Start med at fremlægge reglerne for brainstorming ((Kilde: D.school, Stanford University):

  • Døm ikke egne eller andres idéer
  • Gå efter kvantitet
  • En samtale ad gangen
  • Opfordr til vilde idéer
  • Byg videre på andres idéer
  • Bevar fokus på emnet
  • Vær visuel (og dokumenter)

 

1. Dernæst del de studerende ind i grupper og fortæl dem, at de har 5 minutter til at komme på så mange dårlige ideer som muligt. Kom gerne med et eksempel på en dårlig idé. Ideerne må gerne være relateret til kursets faglighed, men alle dårlige ideer er velkomne.
2. Herefter har grupperne 5 minutter til at udvælge deres dårligste ide f.eks. vha dotvoting, samt diskutere, hvorfor det er den dårligste ide og skrive ideen i en linje eller overskrift på et papir/post it.
3. Hver gruppe fortæller derefter meget kort om deres dårlige idé in plenum. Dette er blot for at alle kan høre om de dårlige og ofte underholdende ideer.
4. Bagefter videregiver hver gruppe deres dårligste ide til en anden gruppe. Alle grupper skal altså have et papir/post it med en dårlig ide fra en anden gruppe.
5. Grupperne får nu 5-10 minutter til at vende den dårlige ide til en god ide, og til at være klar til at præsentere ideen.
6. Dernæst præsenterer grupperne deres gode idé i plenum på max. to minutter.
7. Herefter får grupperne 5 minutter til at tale om, hvad denne øvelse fortæller om, hvad gode og dårlige idéer er.
8. Hvorefter der samles op i plenum om, hvad grupperne har fundet frem til, og hvilke gode råd de har til sig selv i det videre idéudviklingsarbejde.

Værd at overveje

Du kan med fordel finde inspiration og referencer om teorien bag kreative processer og teknikker i litteraturlisten nederst, men her nogle grundlæggende perspektiver på teknikken bag brainstorming:

  • Individer er bedre til at generere idéer end grupper (Girotra et al., 2009)
  • Grupper er bedre til at udvælge de bedste idéer (Singh & Fleming, 2009), hvilket kan være relateret til “wisdom of the crowds” (Surowiecki, 2004)
  • Individer er markant dårligere til at udvælge egne kreative idéer (Faure, 2004; Putman & Paulus, in press; Rietzschel, Nijstad, & Stroebe, 2006)

Forberedelse

Der er ingen forberedelse men sørg for materialer som post-its, tuscher og flipcharts.

Kilder

De Bono, E. (1971). The use of lateral thinking. Jonathan Cape.

Osborn, A. F. (1953). Applied imagination.

Tilbage til metodeoversigten