Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
Pige skriver på tavle
 • Metoden er en målrettet brainstorm over og analyse af interessenter inden for et bestemt område for undersøgelse, som defineres inden kortlægningen påbegyndes. Målet med øvelsen er at få blik for alle interessenter inden for området, og undervejs skrive stikord om hver interessent med fokus på forestillinger (fordomme) om interessenterne samt relationerne mellem dem.
 • En interessent kan være en person, en myndighed, en institution, en virksomhed, en forening, en gruppe af mennesker og kan også forstås som aktører i abstrakt forstand.
 • Det er en iterativ proces, hvor de studerende undervejs oplever at få blik for interessenter, som de ikke havde forestillet sig var interessenter, hvor relationerne mellem disse diskuteres, og i det arbejde dukker gerne huller for viden op, som kan bruges til udvikling af fokus for et efterfølgende feltarbejde og projekt.

Vejledning

De studerende laver i grupper af 2-5 sammen en brainstorm over og analyse af interessenter inden for det felt eller det emne de skal arbejde med.

Tid: 1-2 timer. Mappingen kan både foregå som en del af en undervisningsgang, men kan også være en selvstændig øvelse, som de studerende laver uden for undervisningen.

Fremgangsmåde:

 • Skriv alle interessenter ned. Både dem som har store eller mindre andele i emnet, og dem som har positive, neutrale og negative andele i emnet. Eksempelvis kan en konventionel landmand være interessent ift. økologi, fordi han måske modarbejder det. Målet er at få et overblik over interessenter.
 • Diskutér interessenternes andele (positive, negative eller neutrale) i emnet samt relationer til andre interessenter. Skriv pointer ned i stikordsform. Målet er at kvalificere interessentens vigtighed for emnet.
 • Eksplicitér forestillinger om interessenterne fx værdisæt, hverdag, arbejde, familie o.a. og skriv pointerne ned i stikordsform. Målet er at få indblik i egne eventuelle fordomme og forestillinger, som præger gruppens opfattelse af interessenten.
 • Udpeg 2-5 primære interessenter, og skriv argumenter ned for, hvorfor netop disse interessenter er vigtige for en videre undersøgelse af emnet.

Værd at overveje

 • Det er vigtigt, at de studerende først skaber overblikket og efterfølgende kvalificerer og udpeger særlige interessenter.
 • Brug interessentanalysen som udgangspunkt for eksempelvis efterfølgende Deltagerobservation, Etnoraid, Kvalitative interviews o.a.

Forberedelse

 • Medbring A3 ark, Post its og tusser, og hav internetadgang til at søge viden.
 • Tal om, at det er givtigt både at udnytte sine egne forestillinger og viden om interessenterne, men ligeledes at søge information om dem på internettet eller andre steder
Tilbage til metodeoversigten