Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
Katalyst sommercamp 2011

Alle grupper kommer med en historie, gode og dårlige erfaringer og nogle grundantagelser om hvad og hvordan effektivitet bedst udfoldes. Det betyder at gruppens medlemmer har forskellige indstillinger til arbejdsmetoder og motivation, har forskellige ambitioner og succeskriterier for levering. Jo bedre forudsætninger en gruppe har haft for at skabe et fælles grundlag og lære hinanden at kende, jo større chance er der for at håndtere de faglige og personlige konflikter, der opstår i en innovationsproces.

I starten af en proces/et kursus er gruppemedlemmer ofte meget venlige og imødekommende. Alle ønsker at få gruppen til at fungere, og ikke mindst finde sin egen plads i gruppen, hvor man modtager anerkendelse og bekræftelse fra hinanden. Derfor er det meget vigtigt at gruppen tidligt og løbende arbejder med deres interne dynamikker. Tidlige gruppeøvelser kan være med til at give dem et fælles udgangspunkt, hvor både faglige og sociale dynamikker opstår, italesættes og sætter sig som en erfaring i gruppen.

Vejledning

Øvelesen Tjek ind- Tjek ud er en simpel øvelse, der skal gentages hver dag eller hver gang gruppen mødes. I tilfælde hvor der er en facilitator kan det være hendes ansvar at sætte øvelsen i gang, ellers er det op til gruppen at udpege en ansvarlig, der sørger for at øvelsen bliver genenmført. Øvelsen er en god måde til løbende at revurdere evt. tidligere gruppeøvelser som fx gruppe- og projektgrundlag  eller andre samarbejdsøvelser.

Tjek ind (15 min)
Tjek ind laves først på dagen.

  • Alle deltagere sidder ved deres arbejdsstation og stiller hinanden spørgsmålet: ”Hvad er dine forventninger til denne dag/proces?”, og/eller “hvordan har du haft det siden sidst?”
  • Herefter tjekker hver deltager ind ved at fortælle kort om deres forventninger til dagen og hvordan de ellers har det. Det kan evt have været en stressende morgen, en travl periode med studiejob eller andet som har indflydelså på ens bidrag til gruppearbejdet.

HUSK: Det er vigtigt at den ansvarlige/facilitatoren er opmærksom på, at der kan komme negative eller kritiske  udsagn ved denne øvelse. Undlad at kommentere for meget eller at starte en diskussion, men noter udsagnene og hav en kort diskussion af, hvordan udsagnene lan benyttes konstruktivt i løbet af dagen, eller om der er særlige forbehold der skal tages.
Det er vigtigt at alle går i gang med dagen med godt mod.

Tjek ud (15 min)
Tjek ud laves sidst på dagen.

  • Alle processens deltagere sidder ved deres arbejdsstation og stiller hinanden spørgsmålet: : ”Hvad tager du med dig fra dagen i dag, hvad fik du ud af at deltage, hvad har været særligt godt?”
  • Herefter tjekker hver deltager ud ved at fortælle kort om, hvad de har taget med sig fra dagens arbejde. det kan være en idé lige at give 2 minutter til at reflektere over dagen inden de tjekker ud.

Kilder

Bettina von Stamm, Managing innovation, design and creativity, 2008 (2nd ed.).

Tilbage til metodeoversigten