Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
Bagtalelse

Bagtalelse er en øvelse, hvor en person lytter til to andre personer, der diskuterer vedkommendes faglige problemstilling. Idéen med øvelsen er, at man kan få en masse nyttige perspektiver og idéer til sit projekt ved at lytte grundigt til andres umiddelbare diskussion af det pågældende projekt.

Vejledning

  • Deltagerne opdeles tre og tre.
  • Hver person tager en stol og grupperne sætter sig over for hinanden.
  • En af deltagerne forklarer nu sin faglige problemstilling eller overvejelser relaterede til sit projekt, hvorefter hun vender ryggen til de to andre.
  • De to andre diskuterer nu åbent problemstillingen ud fra egne erfaringer, og imens sidder modtageren stille med ryggen til uden at kommentere.
  • Når ca. 10 minutter er gået, vender modtageren sig om og siger blot “Tak for jeres bidrag”.
  • Herefter fortsættes med næste deltager, og seancen er forbi, når alle tre har fået input.
  • Øvelsen anvendes typisk som afslutning på en dag.

Metoden kan også anvendes to og to.

Forberedelse

Metoden kræver ingen forberedelse.

Kilder

Workz A/S
Der er meget inspiration at hente om bl.a. problemforståelse og systemers interne påvirkninger i systemisk teori, hvor mange videnskaber er repræsenteret. Humberto Maturana og Kenneth Gergen anses som værende blandt de toneangivende teoretikere.

Tilbage til metodeoversigten