Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
kreativitet

En prototype er en ufærdig og fysisk testversion af et produkt, en service eller en proces, og prototyper kan anvendes til at udvikle, afprøve og kommunikere idéer og koncepter. Når man udarbejder prototyper, vælger man kun bestemte dele af konceptet til at lave prototyper for for at anvende så få ressourcer som muligt. I takt med at idéer udvælges og udspecificeres anvendes der typisk færre og mere raffinerede prototyper. Prototyping kan således bruges i løbet af hele innovationsprocessen fra idé til endelig koncept og muliggør kommunikation på mange niveauer. Der er flere fordele ved at anvende prototyping som tilgang:

 • Prototyping giver mulighed for at udvikle og teste idéer på en håndgribelig måde
 • Prototyping gør det lettere at udfolde og teste sine idéer i de tidlige faser og på den måde spare ressourcer ved at teste idéer løbende inden implementering
 • Prototyping indebærer en iterativ tilgang til idéudvikling, hvor de studerende løbende udvikler og ændrer deres idéer i takt med afprøvningen af prototyper. Prototyper kan på den måde afdække aspekter ved idéer, som man ikke kan tænke sig frem til, eller hvor sproget ikke rækker.
 • Metoden er meget anvendelig i forhold til kommunikation og samarbejde internt i projektgrupper og eksternt med relevante aktører, idet den fysiske repræsentation af idéen muliggør en fælles forståelsesramme for, hvad idéen egentlig går ud på

Vejledning

Forudsætningen for øvelsen er, at de studerende har udviklet mange idéer til at løse en problemstilling eller et behov. Formålet med denne øvelse er at facilitere udviklingen af mange prototyper på kort tid for at undersøge potentialet for hver enkelt idé og tage hul på prototype-processen. Det er vigtigt at de studerende har materialer til rådighed, og at de forstår, at æstetik er ikke vigtig i denne øvelse.
Vejledning til hurtige prototyper:

 1. Bed de studerende om at videreudvikle et vist antal udvalgte idéer til prototyper i løbet af et kort afgrænset tidsrum – f.eks. 20 prototyper per gruppe på 20 minutter.
 2. Afhold en session in plenum, hvor hver gruppe præsenterer deres prototyper

Det er op til de studerende at vælge et format, som med færrest ressourcer bedst til at kommunikere deres idéer. Herunder er der forslag til forskellige typer af formater:

 • Udvalgte touchpoints/kontaktflader fra Brugerrejser /Service Blueprints
 • Diagrammer
 • Rumlig model
 • Papir-prototype
 • Digital prototype, f.eks. appen prototyping on paper, som kan digitalisere papir-protoyper

Man kan supplere med rollespil, for at simulere interaktionen med prototypen.

Værd at overveje

Du kan supplere øvelsen med at vise eksempler på prototyper for at give de studerende visuel inspiration. Sørg dog for at eksemplerne ikke er for perfekte, da det ikke handler om æstetik, men snarere om at gøre idéerne visuelle og håndgribelige.
Prototyping som tilgang indebærer løbende justeringer og ændringer i takt med, at man får feedback på tests af prototypen. Sørg for at skabe en dialog omkring, hvordan prototyperne indgår i et procesforløb, hvor tests og feedback inkorporeres. Læs om planlægning af prototypeforløb her.

Forberedelse

Indkøb eksempelvis skumpap, tuscher, ler, post-its, sakse, tape (gerne gaffatape), lim, pap, snor, osv. Se eksempel på prototyping-kit under DOWNLOADS fra kurset HealthZup 2014

Kilder

Carlile, P. 1997. ‘A pragmatic view of knowledge and boundaries: Boundary objects in new product development.’

Preece J, et al. 2002 ’Interaction Design – beyond human-computer interaction’. John Wiley & Sons, Inc.

Brandt, E 2007, ‘How tangible mock-ups support design collaboration’ Know Techn Pol, nr. 20, s. 179-192.

Brown, TIm, ‘Change by Design’, Harper Collins, 2009.

TIL INSPIRATION: http://www.servicedesigntools.org/tools/30

Tilbage til metodeoversigten