Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
pitch

Når man skal forberede en pitch (se en generel beskrivelse af pitch som metode her) eller en kort præsentation af sin løsning på et problem, kan det være en god idé at bygge den op over en skabelon, der kan hjælpe med at prioritere og strukturere materialet. I en situation hvor man skal overbevise et publikum om værdien af det, man har udviklet, kan NABC være et godt redskab, da den sætter fokus på værdi for slutbrugerne.

Vejledning

NABC står for Need, Approach, Benefit og Competition og det er disse fire elementer de studerende skal bygge deres pitch op omkring. NABC kan også benyttes som en procesmodel, læs mere her.
Pitchen kan indledes med en kort introduktion, der fanger tilhørernes interesse. Det kan fx være en kort historie, en beskrivelse af en situation, hvor produktet kan anvendes, et citat fra en bruger eller andet. Formålet med introduktionen er fange og fastholde tilhørernes interesse.
Efter introduktionen skal den studerende i din pitch komme rundt om de fire elementer af NABC, men ikke nødvendigvis i den rækkefølge. Her er en række spørgsmål de studerende kan overveje til hver af de fire elementer:

  • N: Hvem har behov for mit produkt? Kender de selv deres behov? Hvordan beskriver de selv deres behov? Hvordan forstår jeg deres behov? Hvor stort er deres behov?
  • A: Hvad går min løsning ud på? Hvad er det særlige ved din løsning? Hvordan opfylder den brugerens behov?
  • B: Hvilke konkrete fordele er der ved din løsning? Her skal de studerende være så konkrete og kvantitative som muligt. Sparer løsningen brugeren tid eller penge?
  • C: Hvem er dine konkurrenter? Kender brugerne dine konkurrenter? Hvad er alternativerne til din løsning (hvad plejer brugeren at gøre)? Hvorfor er din løsning bedre end alternativerne?

Det er vigtigt, at fokus i pitchen er på behovet og værdien for brugerne, frem for på beskrivelsen af selve løsningen.
Pitchen afsluttes med at de studerende fortæller hvad resultatet af implementeringen af løsningen vil være eller fortæller hvad tilhørerne skal gøre for at realisere løsningen.

Værd at overveje

  • En pitch kan være alt imellem 3 og 15 minutter, men giv hellere de studerende lidt kortere tid til at pitche, det tvinger dem til at blive helt skarpe på deres budskab og giver mere tid til feedback eller spørgsmål.
  • Pitchen kan bruges, når den endelige løsning skal præsenteres for interessenter, men kan med fordel også benyttes tidligere i processen, hvor de studerende kan præsentere deres foreløbige løsninger for hinanden og modtage feedback.
  • Forberedelse af en pitch kan eventuelt kobles med træning mundtlig præsentationsteknik eller argumentationsteori for at højne kvaliteten af pitchen.

Kilder

Carlson, Curtis R. & Wilmot, William W., (2006). Innovation. The Five Disciplines for Creating What Customers Want. New York, Crown Business

Tilbage til metodeoversigten