Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
foredrag

Formålet med værdiøvelser er at sætte refleksioner og diskussioner i gang omkring de værdier, vi tillægger bestemte temaer. Øvelserne kan i særdeleshed være gode, når de studerende skal arbejde sammen i grupper, da øvelserne anskueliggøre de mange værdier, der er i spil (og nogle gange karambolerer med hinanden), når man udvikler og udvælger idéer.

Vejledning

1) Vælg en række udsagn med udgangspunkt i kursets tema eller de studerendes fremadrettede proces.Eksempler på udsagn: “Når man arbejder sammen i grupper, er det vigtigste:

  • A) At man træffer alle beslutninger sammen
  • B) At alle arbejder lige meget på projektet
  • C) At der er en klar arbejdsfordeling
  • D) Noget helt fjerde”

2) Giv herefter hvert udsagn et hjørne i undervisningslokalet, og bed de studerende om at gå hen til det hjørne, som markerer det udsagn, de er mest enige i. Gør opmærksom på at der ikke er nogle rigtige eller forkerte svar.

3) Når de studerende har placeret sig, beder du dem om at diskutere med dem, de står sammen med, hvorfor de har placeret sig på lige netop det udsagn.

4) Herefter hører man uddrag fra diskussionerne i hvert hjørne in plenum.
Øvelsen har ikke en endelig konklusion, men du kan evt. afslutningsvis bede de studerende om at diskutere i deres grupper, hvordan de fremadrettet kan bruge disse forskellige positioneringer i samarbejdet.

Værd at overveje

Der findes mange variationer af værdiøvelser. Du kan også vælge at komme med et enkelt udsagn og bede de studerende om at placere sig på en linje fra 1-6 alt afhængig af, hvor enige de er i udsagnet.

Eksempelvis:
“Det er underviserens ansvar at motivere de studerende.” Hvis man stiller sig på 1, er man helt enig i udsagnet, hvis man stiller sig på 6, er man helt uenig. Herfra kan en diskussion starte.

Forberedelse

Forbered nogle temaer/udsagn du gerne vil have, at de studerende er opmærksomme på.

Kilder

Values and Teaching: Louis Rath, Sydney Simon og Merrill Harman, 1966, Charles Merrill Publishing Company

Values Clarification: Sidney Simon, Leland W. Howe og Howard Kirschenbaum, 1972, Warner Books

Tilbage til metodeoversigten