Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
Etnoraid
 • Et etnoraid er en etnografisk metode, som bruges til at studere menneskers kulturelle adfærd. Igennem observation og interview studerer man en målgruppes adfærd i målgruppens hverdag. Metoden kan også bruges til at studere et fysisk miljø, en service eller andre situationer.
 • Kombinationen af interview og observation gør, at man både kan studere menneskers oplevelser, som de oplever den og kan observere alle de påvirkninger, som vi mennesker ikke nødvendigvis lægger mærke til i hverdagen.
 • Et etnoraid er særligt egnet, hvis man har begrænset tid og har brug for at danne sig et indtryk af en målgruppe eller et miljø. Etnoraids er både oplagte, når man skal gå eksplorativt til værks i starten af et projekt eller tage en strategisk beslutning i løbet af et projekt.

Vejledning

De studerende vælger et miljø og en målgruppe, som de ønsker at studere og bruger 2-5 timer på feltarbejdet. De kan både arbejde individuelt og i grupper. Den følgende guide kan tilpasses til det enkelte forløb.
Tid: 2-5 timer
Lokation: Universitet, byrum, festivaler, konferencer mm.
Interviews

 • Korte interviews af 5-10 min. varighed
 • 10-20 informanter
 • Baseret på en kort interviewguide med plads til spontanitet alt efter informanternes svar
 • Informanterne interviewes uden forudgående aftale, hvilket sikrer spontanitet
 • Semi-strukturerede interviews er fine, men man kan supplere med korte workshopmetoder, eller vise billeder som en del af interviewet

Observationer

 • Interview kombineres med observationer for at få et billede af målgruppernes adfærd og det miljø de færdes i
 • Observationerne kan være af specifikke informanter eller af et miljø

Dokumentation

 • Foto, video, lydoptagelser, feltnoter

Efterfølgende samler de studerende deres dokumentation og analyserer deres materiale. De kan analysere deres materiale ved at kortlægge mønstre og bygge personaer.
Indsigterne fra et etnoraid kan f.eks. formidles ved brug af billeder og citater.

Værd at overveje

Det er vigtigt, at de studerende observerer og analyserer med et åbent sind og ikke overanalyserer under feltarbejdet, da det kan overdøve vigtige insights.
Etnoraids kan arrangeres som en serie, så man laver flere etnoraids i løbet af en kort periode eller opfølgende etnoraids i løbet af en projektperiode. Etnoraids kan kombineres med andre kvalitative metoder som Brugerrejse, Det kvalitative interview og Fotosafari.

Forberedelse

Interviewguide: Lav en semi-struktureret interviewguide der kommer omkring de vigtigste temaer, man ønsker at studere. Etnoraidet er ikke en vox-pop, spørgsmålene skal derfor være åbne.
Observationsguide: Lav en observationsguide med de vigtigste ting, som I ønsker at studere. Da etnoraids er korte, har man ikke tid til at observere alt og må derfor observere fokuseret.
Materialer til dokumentation: kuglepen og papir, kamera og evt. diktafon (en smrtphone kan klare foto og lyd).
Lav evt. aftaler på forhånd, hvis I skal lave etnoraids på privat område.

Downloads

Kilder

Hughes, John et al 1994, Moving out from the control room: ethnography in system design, Lancaster University, Computing Department

Knoblauch, Hubert 2005, Focused Ethnography. Forum: Qualitative Social Research

Mills og Ratcliffe 2012, After method? Ethnography in the knowledge economy, Qualitative Research

O’dell, Tom og Willim, Robert 2011, Composing Ethnography, Ethnologia Europaea

Pink, Sarah og Morgan, Jennie 2013, Short-Term Ethnography: Intense Routes to Knowing, Symbolic Interaction

Tilbage til metodeoversigten