Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
vejviser
  • Fotosafari er en metode til at undersøge en udvalgt gruppe af brugere, hvor brugerne selv dokumenterer ved at tage fotos af udvalgte situationer eller steder i hverdagen, som har betydning for dem. Fotosafari bruges på den måde til at få nye perspektiver på brugernes behov, meninger og følelser og på den måde inspirere udviklingen af løsninger.
  • Formålet med metoden er altså ikke at skaffe information – men inspiration. Anvendes ofte i forbindelse med udarbejdelse af Brugerrejser og forudsætter indledende research og kontakt med brugere er etableret, f.eks. via Interviews og Observationer.

Vejledning

  1. Udvælg et fokus for undersøgelsen, og formuler en opgave brugerne skal løse. Det er vigtigt, at opgaven formuleres så brugerne ved, hvad der forventes af dem, men ikke hvad de forventes at finde.
  2. Herefter udleveres et engangskamera til brugerne (eller brugerne anvender egen smartphone) sammen med en beskrivelse af opgaven.
  3. Brugerne afleverer kameraet efter en given periode, når billederne er taget.
  4. Efterfølgende skal de studerende lave et interview med brugerne, hvor der spørges ind til meningen bag de billeder, som brugerne har taget.
  5. Billederne og tilhørende interviews anvendes i det videre arbejde med idéudvikling og implementering.

Værd at overveje

Det er ikke i alle tilfælde at de studerende har mulighed samt tid for at integrere brugergruppen. I de tilfælde kan de studerende anvende Fotosafari som en metode i deres eget feltarbejde.

Metoden er inspireret af Cultural probes (se evt. under KILDER)

Forberedelse

Sørg for smartphone, digitalt kamera eller engangskamera, alt efter hvad der passer til målgruppe og ressourcer til rådighed.

Kilder

Gaver, B., Dunne, T., & Pacenti, E. (1999). Design: cultural probes. interactions, 6(1), 21-29.

Tilbage til metodeoversigten