Facebook ArrowDown ArrowLeft ArrowRight Back to top of page

Værktøjskassens formål er at gøre det overskueligt for den enkelte (universitets-)underviser at planlægge og gennemføre undervisningsforløb med innovations- og entreprenørskabselementer.

De fleste modeller og metoder i værktøjskassen er afprøvet i forbindelse med arbejdet med at integrere innovation og entreprenørskab ind i kurser og forløb på Københavns Universitet. Kendetegnende for dette arbejde har været, at der ikke er en bestemt tilgang eller retning indenfor innovations- og entreprenørskabsteorien, vi har lænet os op ad. Vi har valgt at plukke i de teorier, modeller og metoder, vi har fundet bedst egnede til de enkelte kurser eller workshops. Til gengæld har vi gjort os umage med at oplyse, hvorfra de forskellige metoder og modeller kommer. Du kan derfor både finde kilder, skabeloner, cases, og eksempler på anvendelser ved en stor del af beskrivelserne i værktøjskassen.

Værktøjskassen er en del af projektet Next Generation, og er udviklet i perioden sept. 2012 – lancering i sept. 2013 af innovationsenhederne Katapult og TEACH (tidl. Katalyst) på Københavns Universitet i samarbejde med WorkZ (konceptudvikling), Stickleback (webudvikling) og Marie Flensborg, KU HUM (grafisk design). Udviklingen foregik i et samarbejde med undervisere fra Copenhagen Business School (CBS), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Københavns Universitet (KU).
EUlogo_DK_REG_SOCfvgif200vækstforum hovedstadenlogo_ng lille2