Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook

Værktøjskassen blev udviklet som en del af projektet Next Generation i perioden sept. 2012 – lancering i sept. 2013 af innovationsenhederne Katapult og TEACH (tidl. Katalyst) på Københavns Universitet i samarbejde med WorkZ (konceptudvikling), Stickleback (webudvikling) og Marie Flensborg, KU HUM (grafisk design). Udviklingen foregik i et samarbejde med undervisere fra Copenhagen Business School (CBS), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Københavns Universitet (KU).

 

I 2018 blev værktøjskassen re-designet med henblik på at lancere et nyt forbedret design baseret på inddragelse af brugere (undervisere og studerende). Re-designet blev støttet finansielt af Fonden for Entreprenørskab, projektledet af KU (konceptudvikling og brugerinddragelse) i samarbejde med Stickleback (webudvikling) og Rumfang (grafisk design).