Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
Mindmap

Mindmap kan bruges til afdækning af et tema og til udvikling af idéer og forslag. Formålet er at få input og tanker om et emne ned på papir, og visualisere relationerne imellem dem.

Man kan både bruge metoden individuelt eller i grupper. Metoden har en bred anvendelse igennem hele innovationsprocessen, men egner sig især til de tidlige faser.

Vejledning

Ved at lave et mønster frem for at notere lineært, danner man andre forbindelser i hjernen, der gør det nemmere for én at strukturere og huske. Samtidig viser der sig sammenhænge og modsætninger, efterhånden som man arbejder:

  1. Start med at skrive emnet/ det centrale spørgsmål i en cirkel i midten af et papir.
  2. Ud fra det centrale emne tegnes og nedfældes input, symboler og stikord, som forbindes med streger ind til cirklen med emnet. Ved hjælp af streger og markeringer vises efterhånden sammenhænge og sammenfald i det skrevne.
  3. Derefter identificeres overordnede temaer og evt. idéer til løsninger

Værd at overveje

Mindmaps kan fint kombineres med andre metoder, overvej  f.eks. at udarbejde Hvordan kan vi…? – spørgsmål og anvende Brainwalking.
Vælg f.eks. også at lade de studerende præsentere deres mindmaps in plenum.

Forberedelse

Papir (gerne A3 eller større), tuscher i flere farver og evt. skabelon.

Kilder

Buzan, T. (1990). Use both sides of your brain. Plume Books.

De Bono, E. (1971). The use of lateral thinking. Jonathan Cape.

Osborn, A. F. (1953). Applied imagination.

Tilbage til metodeoversigten