Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
brainwriting
 • Brainwriting er en metode til at generere mange ideer ligesom Klassisk Brainstorm og Brainwalking, men foregår ved at idéen sendes rundt mellem deltagerne, som udvikler videre på idéen i stilhed.
 • Metoden anvender således princippet om krydsbestøvning ved at lade deltagerne udvikle hinandens ideer på en struktureret måde, hvor du udnytter viden og kreativitet fra alle deltagerne i lokalet.
 • Brainwriting kan være en god øvelse til at starte en idégenereringsproces, da den kan hjælpe til at få de enkelte deltagere gjort aktive i processen. Benyt gerne metoden: Hvordan kan vi…? – spørgsmål til at rammesætte brainstorms.

Vejledning

Undgå som underviser/facilitator at komme med ideer eller bedømme idéerne, da det er deltagerne selv, som skal generere idéer, og selve kvaliteten af idéerne bør testes med brugere og andre aktører uden for klasselokalet.

1. Bed de studerende om at reformulere problemet eller målet som sætning startende med “Hvordan kan vi…”, f.eks.: “Hvordan kan vi tiltrække flere besøgende til vores website?”
2. De studerende vælger nu den bedste “Hvordan kan vi …”-sætning.
3. Herefter fremlægges reglerne for brainstorming(Kilde: D.school, Stanford University):

 • Døm ikke egne eller andres idéer
 • Gå efter kvantitet
 • En samtale ad gangen
 • Opfordr til vilde idéer
 • Byg videre på andres idéer
 • Bevar fokus på emnet
 • Vær visuel (og dokumenter)

4. Hvert gruppemedlem skriver sin idé i tavshed på et stykke papir.
5. Efter 1-3 minutter (afhængig af den ønskede detaljeringsgrad) sendes papiret med uret rundt til naboen, der føjer mere til ideen eller lader sig inspirere til nye ideer.
6. Processen gentages, indtil papirerne er nået hele vejen rundt.

Værd at overveje

Du kan med fordel finde inspiration og referencer om teorien bag kreative processer og teknikker i litteraturlisten, men her nogle grundlæggende perspektiver på teknikken bag brainstorming:

 • Individer er bedre til at generere idéer end grupper (Girotra et al., 2009)
 • Grupper er bedre til at udvælge de bedste idéer (Singh & Fleming, 2009), hvilket kan være relateret til “wisdom of the crowds” (Surowiecki, 2004)
 • Individer er markant dårligere til at udvælge egne kreative idéer (Faure, 2004; Putman & Paulus, in press; Rietzschel, Nijstad, & Stroebe, 2006)

Se litteraturliste til kreativitet og kreative processer.

Forberedelse

Du skal bruge post its og store stykker papir.

Kilder

De Bono, E. (1971). The use of lateral thinking. Jonathan Cape.

Osborn, A. F. (1953). Applied imagination.

Tilbage til metodeoversigten