Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
piger skriver

Journaling er en enkel metode, hvor deltagerne skal tømme hovedet for at forberede dem til efterfølgende idegenerering. Det er en individuel øvelse, som forgår ved, at de studerende skriver deres tanker ned på et stykke papir i en begrænset periode uden at løfte pennen fra papiret.

Metodens formål er at varme de studerende op til efterfølgende kreative processer ved at træne deres evne til at associere og undgå at censurere sig selv.

Metoden kaldes også ’Free Writing’, og benyttes af forfattere til at overkomme skriveblokering og selvkritik.

Vejledning

  1. Del papir ud til alle og instruer dem i at skrive alle deres tanker ned i de næste 20 minutter uden pause.
  2. Tydeliggør, at de skal skrive på deres modersmål uden at tage hensyn til grammatik, stavefejl, indhold, kvalitet og stil. Det er ikke meningen at andre skal læse det efterfølgende.
  3. Hvis en studerende stopper, må du motivere ham/hende til at finde tilbage til skriveprocessen.
  4. Hvis en studerende ikke ved, hvad han/hun skal skrive, så skriver de at de ikke ved, hvad de skal skrive!
  5. Når øvelsen er overstået, kan du samle alle in plenum og spørge ind til, hvordan de oplevede øvelsen.

Værd at overveje

Du kan overveje at lade de studerende gå ud og sætte sig, hvor de har lyst. Eller du kan spille noget musik i løbet af øvelsen.
En variation af Journaling går ud på, at de studerende tager udgangspunkt i et bestemt emne, når de skriver deres tanker ned.
Du kan med fordel finde inspiration og referencer om teorien bag kreative processer og teknikker i litteraturlisten nederst, men her nogle grundlæggende perspektiver på teknikken bag brainstorming:

  • Individer er bedre til at generere idéer end grupper (Girotra et al., 2009)
  • Grupper er bedre til at udvælge de bedste idéer (Singh & Fleming, 2009), hvilket kan være relateret til “wisdom of the crowds” (Surowiecki, 2004)
  • Individer er markant dårligere til at udvælge egne kreative idéer (Faure, 2004; Putman & Paulus, in press; Rietzschel, Nijstad, & Stroebe, 2006)

Se evt. litteraturliste til kreativitet og kreative processer.

Forberedelse

Linjeret papir/notesblok, samt penne.

Kilder

Brande, D. (1934). Becoming a writer. New York, Harcourt, Brace and company.

De Bono, E. (1971). The use of lateral thinking. Jonathan Cape.

Tilbage til metodeoversigten