Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
Swot analyse

SWOT-analysen er et udbredt strategiværktøj. Den anvendes til at undersøge en organisations eller løsnings styrker, svagheder, trusler og muligheder med henblik på kortlægning af udviklingspotentialet.

Metoden skaber igennem en simpel proces struktur i og overblik over en given organisations styrke- og konkurrencesituation gennem fokus på organisationens interne (egne, indre) styrker og svagheder, samt organisationens eksterne (udefra givne) muligheder og trusler. Således sættes organisationens aktuelle interne ressourcer i relation til dens position i det omgivende miljø. Dette giver en god oversigt over organisationens aktuelle konkurrencemæssige position og strategiske handlingsmuligheder. SWOT-analysen anvendes ofte sammen med SWOT matrix.

Vejledning

Bed de studerende om at udfylde de fire felter (se model under DOWNLOADS) med nøgleord for interne styrker og svagheder samt eksterne muligheder og trusler for deres idé/koncept/projekt. Dette kan gøres gennem en brainstorm eller være resultatet af et mere grundigt analysearbejde.

Værd at overveje

Inden de studerende kaster sig ud i en SWOT-analyse, er det en god idé, at de har kortlagt deres idés interessenter. Det kan de f.eks. gøre via interessentanalyse.

Det kan endvidere være en god idé i fællesskab at gennemgå et eksempel på en SWOT-analyse af en organisation, som alle de studerende kender.

Forberedelse

Ark med SWOT-diagram til udfyldning. Tuscher

Downloads

Downloads

Tilbage til metodeoversigten