Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
Post-its væg

Brainstorming er en klassisk idegenereringsteknik, og anses som en af de mest effektive metoder til at få mange ideer i en gruppe på kort tid. Den største ulempe ved metoden kan dog være, at gruppedynamikker og selvcensur ofte forhindrer deltagerne i at dele deres mere fantasifulde ideer. Derfor anvendes regler for brainstorming, som beskrevet nedenfor i vejledningen.

Brainstorming kan anvendes igennem hele udviklingsprocessen, men er særlig relevant i starten af et projekt, når de studerende har undersøgt deres problemstilling eller udfordring. Benyt metoden: Hvordan kan vi…? – spørgsmål til at rammesætte brainstorms.

Vejledning

Undgå som underviser/facilitator at komme med ideer eller bedømme idéerne, da det er deltagerne selv, som skal generere idéer, og selve kvaliteten af idéerne bør testes med brugere og andre aktører uden for klasselokalet.

1. Bed de studerende om at reformulere problemet eller målet som en løsningsrettet sætning startende med “Hvordan kan vi…” , f.eks. “Hvordan kan vi tiltrække flere besøgende til vores website?”
2. De studerende vælger nu den bedste “Hvordan kan vi …”-sætning.
3. Herefter fremlægges reglerne for brainstorming (Kilde: D.school, Stanford University):

  • Døm ikke egne eller andres idéer
  • Gå efter kvantitet
  • En samtale ad gangen
  • Opfordr til vilde idéer
  • Byg videre på andres idéer
  • Bevar fokus på emnet
  • Vær visuel (og dokumenter)

4. De studerende skriver nu deres idéer ned på post-its, og placerer dem på flipcharts. Giv dem gerne en tidsbegræsning (eksempelvis 5 minutter), så de ikke får tid til at censurere sig selv for meget.
5. Gentag med fordel flere runder af brainstorming, dog højst 45 min. i alt

Værd at overveje

Du kan med fordel finde inspiration og referencer om teorien bag kreative processer og teknikker i litteraturlisten nederst, men her nogle grundlæggende perspektiver på teknikken bag brainstorming:

  • Individer er bedre til at generere idéer end grupper (Girotra et al., 2009)
  • Grupper er bedre til at udvælge de bedste idéer (Singh & Fleming, 2009), hvilket kan være relateret til “wisdom of the crowds” (Surowiecki, 2004)
  • Individer er markant dårligere til at udvælge egne kreative idéer (Faure, 2004; Putman & Paulus, in press; Rietzschel, Nijstad, & Stroebe, 2006)

Se litteraturliste til kreativitet og kreative processer.

Forberedelse

Deltagerne skal have forberedt en problemstilling, gerne formuleret som Hvordan kan vi…? – spørgsmål
Medbring flipcharts, post-its og tuscher.

Kilder

De Bono, E. (1971). The use of lateral thinking. Jonathan Cape.

Osborn, A. F. (1953). Applied imagination.

Tilbage til metodeoversigten