Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook

At arbejde med en innovationscase stillet af en ekstern opdragsgiver (f.eks. en privat virksomhed, offentlige institutioner, NGO’er, mv.) kan udgøre grundlaget for et projektarbejde i et innovationskursus, hvor eksterne organisationer bidrager med real-life udfordringer, sparring og feedback til de studerende. En casebeskrivelse indeholder typisk en problembeskrivelse stillet af en ekstern opdragsgiver, baggrundsmateriale og kriterier til en løsning på det beskrevne problem.

Det er vigtigt, at der i udarbejdelsen af en innovationscase er en god sammenhæng imellem indholdet af casebeskrivelsen og kursets læringsmål, da det ofte kan være en udfordring at udforme en casebeskrivelse, som både tilgodeser kursets faglige mål og samarbejdet med eksterne opdragsgivere. Men casebeskrivelsen behøver ikke at være et statisk dokument, men snarere fungere som et udgangspunkt for løbende forhandling imellem de studerende og den eksterne opdragsgiver omkring problemforståelse og udvikling af løsninger

Innovationscasen skal kunne give mulighed for at skabe forbindelser mellem en aktuel problemstilling fra den virkelige verden og den faglighed, som de studerende bidrager med. Den er desuden sat op på en måde, så de studerende bliver motiverede til at engagere sig i løsningen af problemstillingen. Dette kan gøres ved at opridse forskellige synspunkter og perspektiver og ved at pege på dilemmaerne i casen. Desuden skal innovationscasen være troværdig og autentisk i forhold til den eksterne opdragsgiver.

Du kan evt. finde inspiration i at læse Værktøjskassens Q&A med undervisere, hvor flere af kurserne er baserede på samarbejde med eksterne opdragsgivere.

VEJLEDNING

Casebeskrivelsen formuleres i samarbejde mellem den kursusansvarlige/kursuskoordinator og en kontaktperson fra den eksterne opdragsgiver under hensyntagen til:

 • FAGLIGE MÅL OG PROBLEMSTILLING
  Problemstillingen skal understøtte tilegnelse og perspektivering af kursets faglige stof og læringsmål.
 • PRAKTISKE VILKÅR
  Problemstillingen skal kunne løses af studerende inden for kursets tids- og ressourcemæssige vilkår
 • OPDRAGSGIVERENS BEHOV
  Problemstillingen skal udgøre et reelt behov for virksomheden/organisationen/branchen

Når du skal finde en samarbejdspartner og udarbejde en casebeskrivelse, kan det være en god idé at:

 • Identificere et antal organisationer, der har relevans for og interesse i kursets fagområde
 • Identificere de rette kontaktpersoner i hver organisation
 • Tage kontakt og prøv at lytte dig ind til den potentielle samarbejdspartners behov. Det er en fordel, hvis de studerendes projekter kommunikeres som en værdifuld ydelse, da eventuelle samarbejdspartnere kan få interesse i at følge projektet og anvende resultatet. I den forbindelse kan du overveje om der skal være en form for medfinansiering fra samarbejdspartnerens side for at deltage.
 • Vurdere hvor mange studerende/grupper af studerende som skal matches med en ekstern opdragsgiver. Til et kursus på 40 studerende kan du vælge at lade 8 grupper af studerende samarbejde med 8 opdragsgivere eller evt. lade 2 grupper deles om én opdragsgivere, så du kun inddrager 4 opdragsgivere. Du kan også lade alle studerende arbejde med samme case fra én opdragsgiver.
 • Udarbejde casebeskrivelsen i samarbejde med den eksterne opdragsgiver, så den er klar inden kursusstart.
 • Vær opmærksom på formuleringen af den specifikke udfordring eller problemstilling fra opdragsgiveren, og sørge for at den hverken er for snæver eller løsningsorienteret men heller ikke for åben eller abstrakt. Det kan forekomme, at den eksterne samarbejdspartner kommer til at stille en udfordring, som kalder på specifikke løsninger, og det skal du prøve at undgå ved at omformulere, så der er plads til at de studerende kan undersøge løsningsrummet mere bredt.

Du kan downloade en skabelon til opbygningen af en innovationscase, samt se flere eksempler nedenunder. Vi anbefaler, at du forholder dig til alle emnerne i skabelonen, men arbejd med indholdet så det passer til dit kursus.

DOWNLOAD MATERIALE

Skabelon til case beskrivelse 

Eksempel på case fra kurset Teatersociologi og Procesledelse, IKK, HUM, KU

Eksempel på case fra kurset Videoproduktion – Teori og praksis, IKK, HUM, KU

Eksempel på case fra kurset Sommerskole Innovation Inspired by Nature, SCIENCE, KU, 2013