Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
Business model

Business Model Canvas er en metode til at beskrive og udvikle en forretningsmodel for en virksomhed eller et projekt. Metoden er beregnet til forretningsudvikling, men den egner sig også til projektudvikling og social entreprenørskab. Skabelonen indeholder såkaldte byggesten, som har indflydelse på hinanden, og på den måde kan man benytte det til udviklingen af en virksomhed eller et projekt.

Vejledning

Det er en forudsætning, at man har et koncept for en virksomhed, projekt eller lignende, som man vil udvikle en forretningsmodel for. Et godt udgangspunkt er at starte med Customer Segments og Value Propositions og derefter gennemgå hver byggesten og de tilknyttede spørgsmål.
Som en indledende øvelse kan man gennemgå en kendt virksomhed som eksempel og udfylde hver byggesten i dialog med de studerende. Derefter skal de studerende i grupper udfylde byggestenene i canvasset for deres eget projekt. Lad dem derefter præsentere forretningsmodellen in plenum og få feedback.
BYGGESTENENE I BUSINESS MODEL CANVAS

 1. Value Propositions
  De produkter og services en virksomhed tilbyder for at opfylde kundernes behov.
 2. Customer Segments
  For at opbygge en effektiv forretningsmodel skal det identificeres, hvem kunderne er.
 3. Key Partners
  Hvilke partnere og leverandører er tilknyttet virksomheden?
 4. Key Activities
  Beskriver de mest vigtige nøgleaktiviteter man skal udføre for at skabe værdi for kunderne.
 5. Key Resources
  De ressourcer, der er nødvendige for at skabe værdi for kunden.
 6. Customer Relationship
  For at sikre overlevelse og succes, skal man identificere den type forhold, man ønsker at skabe med kunderne.
 7. Channels
  Angiver distributions- og kommunikationskanaler, der skal til for at nå kunderne.
 8. Revenue Streams
  Hvilken type indtægtskilder er mulige?
 9. Cost Structure
  Hvilke omkostninger er der?

Værd at overveje

Der er en god ide at udfylde en Business Model Canvas på forhånd, som kan gennemgås in plenum.
Overvej at lade de studerende udfylde flere forskellige Business Model Canvas, hvor de ændrer lidt på byggestenene i hver version – f.eks. Customer Segments og Value Propositions. Dette kan give dem et grundlag for at diskutere og undersøge, hvilken type forretningsmodel for deres projekter, der har størst potentiale.

Forberedelse

Medbring post-its og udprint af skabelonen.

Kilder

A. Osterwalder, Yves Pigneur, Alan Smith, and 470 practitioners from 45 countries, self published, 2010
www.businessmodelgeneration.com

Tilbage til metodeoversigten