Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
teambuilding

Alle studerende kommer med en historie, gode og dårlige erfaringer og nogle grundantagelser om, hvordan gruppearbejdet bedst udfoldes. Det betyder at gruppens medlemmer har forskellige arbejdsmetoder, motivationer, ambitioner og succeskriterier, hvilket påvirker samarbejdet.

Jo bedre forudsætninger en gruppe har haft for at skabe et fælles grundlag og lære hinanden at kende, jo større chance er der for at håndtere de faglige og personlige konflikter, der kan opstå. I starten af en proces/et kursus er gruppemedlemmerne ofte meget venlige og imødekommende. Alle ønsker at få gruppen til at fungere og ikke mindst finde sin egen plads i gruppen, hvor man modtager anerkendelse og bekræftelse fra hinanden. Gruppen ændres over tid  og tidlige gruppeøvelser kan være med til at give et fælles udgangspunkt, hvor både faglige og sociale dynamikker opstår, italesættes og sætter sig som en erfaring i gruppen.

Vejledning

Hent øvelsesarket under DOWNLOADS bestående af en række opgaver,  som kan anvendes tidligt i forløbet og som særligt understøtter de uformelle og sociale relationer i gruppen (teambuilding) Øvelserne er blevet brugt i kursussammenhænge, hvor gruppedeltagerne har haft forskellige faglige baggrunde.

Denne opgave er bygget op om følgende temaer. De studerende faciliterer selv processen og kan evt. bruges som hjemmeopgave.

  1. Gruppeformation – og identitet (opgave 1-2)
  2. Personlige karaktertræk (opgave 3)
  3. Faglige karaktertræk (opgave 4)
  4. Visuel identitet (opgave 5-6)

Værd at overveje

Suppler evt øvelsen med en grundlæggende forventningsafstemning af gruppens arbejdsproces samt grundlaget for projektet.

Kilder

Katzenbach, J. R., & Smith, D. K. (1993). The discipline of teams. Harvard Business Review, 71(2), 111-20. Harvard Business School Pub. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17725251

Tilbage til metodeoversigten