Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
udf. kort thumbnail

Udfordringskort er udviklet af Antropologerne og er en simpel metode til at opsamle viden og indsigter fra feltarbejdet.

Udfordringskortet beskriver, på en overskuelig måde,  indsigter fra felten og peger på udfordringer via billeder eller citater fra brugerne og i en forklarende tekst, der peger på en problematik, barriere eller tematik. Ved at oversætte indsigter til udfordringer i spørgsmål, har de studerende, brugerne, ledelsen, beslutningstagerne eller andre, et bedre grundlag for at diskutere feltarbejdets indsigter, men også at fokusere på den videre retning for idéudviklingen. Udfordringskort er en god måde at arbejde kvalificeret med udviklingspotentialet i et projekt.

Vejledning

På baggrund af feltarbejdet mødes gruppen for at dele deres erfaringer og nye viden. Gruppen kan arbejde efter følgende skridt i deres arbejde.

  1. Start med en kategorisering af resultaterne fra feltarbejdet. Se evt. Kategorisering af data materiale og brug samme teknik. Lad alle i gruppen præsentere deres resultater og kategoriser løbende.
  2. Udforsk de enkelte kategorier og beslut jer for x antal temaer
  3. Formuler dernæst udfordringer/problemstillinger til hver kategori/tema. Se eksempler nederst. Dette er en iterativ proces mellem kategorisering, syntese og formuleringer. Der kan være flere problemstillinger tilknyttet et tema.
  4. Dan et overblik over brugerprofiler, det visuelle materiale samt citater og kobl det til jeres temaer og udfordringer.

Værd at overveje

Udfordringskort kan med fordel inddrages i studenteroplæg og pitch til relevante aktører. Det er en overskuelig måde at præsentere feltarbejdets konklusioner og en god metode til at få en konstruktiv dialog i gang.
Find også inspiration i metoden Det Kvalitative Interview.

Forberedelse

Orienter de studerende om formål med metoden og vis evt. eksempler.
Kamera, video, pen, notesblok etc.

Kilder

Antropologerne.com

Tilbage til metodeoversigten