Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook

Innovations- og entreprenøskabesundervisning kan overordnet inddeles i følgende typer:

 • Undervisning om I&E
  Skaber en forforståelse og et fundament, hvor de studerende afprøves i teoretisk indsigt, forståelse og kritisk sans
 • Undervisning for I&E
  Værktøjsfag, hvor de studerende lærer at kunne forstå og anvende tillærte metoder.
 • Undervisning gennem I&E
  Lære ved at prøve – en praksisbaseret tilgang, hvor de studerende løser en konkret innovationsudfordring. De omsætter viden til faktisk handling, som skaber værdi for andre – kræver (eksplicit) refleksion over praksis og proces.

(Se f.eks.: Pittaway, L., & Edwards, C. (2012))

Meget I&E undervisning indebærer en blanding af de forskellige typer, men der findes også forløb som vægter en af typerne mere end de andre, f.eks. i form af et teoretisk kursus om I&E.

Vejledning

Når du skal i gang med at planlægge dit kursus, starter du med hvilke læringsmål du gerne vil fremme hos de studerende og hvilke I&E kompetencer, som dine studerende skal opnå ved at gennemføre forløbet. Kursets fagfaglige mål skal identificeres først i forhold til studieordningen, og du kan indarbejde dine I&E-relaterede læringsmål i forhold til de teoretiske emner for kurset.

De I&E-relaterede læringsmål, som du kan downloade nedenfor, orienterer sig i mod følgende temaer:

 • Værdiskabelse og kreativitet
 • Procesforståelse
 • Samarbejde
 • Foretagsomhed
 • Bringe egen faglighed i spil.

Overvej hvordan læringsmål relateret til disse temaer kan inspirere til formuleringen af dine læringsmål og udvælg og tilpas læringsmål for kurset. Husk at være opmærksom på, at verberne til at formulere læringsmål passer til den(eller de) type(r) af I&E-undervisning som indgår på dit kursus (se evt. afsnit om typer af I&E-undervisning ovenfor)

Download oversigt med eksempler på I&E-relaterede læringsmål ud fra kategorierne Viden, Kompetencer og Færdigheder.

Værd at overveje

 • Vær tydelig i din formidling af kurset. Gør det klart, hvad der er kursets faglighed, og hvordan den sættes i spil igennem en innovationsproces – om det er en enkelt workshop eller om hele kurset er en innovationsproces i sig selv.
 • Brug vores I&E skema til kursusplanlægning til at få overblik mellem læringsmål, aktiviteter og eksamen
 • Brug vores skabelon til en kursusplan, som kan være til inspiration i dit arbejde med kursusindholdet

Downloads