Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
post-it board

Metoden anvendes til at udvælge ideer eller koncepter baseret på vægtede kriterier. Der skabes herved dialog i gruppearbejdet omkring udvikling og prioritering af kriterier. Normalt foregår udviklingen af kriterier meget implicit, hvor de studerende ikke er bevidste om, hvad de og andre gruppemedlemmer mener, er vigtigt for en løsning. Dette afhjælper metoden.
Metoden egner sig til vurdering af min. 3 idéer, maks 10 idéer/koncepter.

Vejledning

  1. De studerende beskriver minimum fem kriterier, som de mener, at en løsning skal leve op til. Her skal kriterier forstås en beskrivelse af egenskaber/kvaliteter, som løsningen kan leve op til i mindre eller højere grad, og dermed ikke som krav, som der kan svares ja eller nej til.
  2. Derefter vægter de hvert kriterium på en skala fra 1 (mindre vigtig) til 5 (yderst vigtig).
  3. Efterfølgende udarbejdes et skema, hvor de studerende skriver deres vægtede kriterier (se skabelon under DOWNLOADS).
  4. Nu tildeles hver idé point fra 1-10 baseret på hvert kriterium.
  5. Når alle ideer har fået point, ganges point med vægtningens størrelse og en samlet score udregnes per idé.
  6. Herefter er det vigtigt, at man forholder sig til om den idé, som har flest point, nu også er den bedste idé. Dette kan give anledning til god diskussion om vurderingskriterierne, relevansen og vægtningen af dem.
  7. Efter udvælgelse af 1-3 idéer kan de studerende fortsætte med videreudvikling af disse idéer. Til inspiration for den videre proces, søg på metoder her.

Forberedelse

Materialebehovet er tuscher, store ark papir og post-its.

Kilder

Roozenburg, N. F., & Eekels, J. (1995). Product design: fundamentals and methods (Vol. 2). Chichester: Wiley.

Tilbage til metodeoversigten