Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
brugertest_foto
 • Brugertest, også kaldet tænke-højt-test, er en af de mest anvendte typer af kvalitative metoder til udvikling af koncepter og løsninger, hvad enten der er tale om en digital platform eller en fysisk prototype. Det er en metode, som de studerende kan bruge til at undersøge brugervenlighed og afdække fejl og mangler på forskellige niveauer i forhold til deres brugeres konkrete behov.
 • Udføres testen på en hjemmeside, kan det f.eks være i forhold til design, funktioner, navigation, terminologier, indhold eller interaktion. Man kan også teste specifikke områder som søgefunktioner eller indholdssider.
 • Brugertestens egenskab er, at den giver indblik i, hvad brugerne rent faktisk gør, fordi adfærd og oplevelser italesættes imens en specifik opgave løses, modsat f.eks. det kvalitative interview, hvor brugerne fortæller og/eller reflekterer over tidligere adfærd og oplevelser.
 • Brugertesten er et centralt værktøj i en innovationsproces, der er brugerdrevet. Brugertesten kan anvendes i den indledende researchfase, hvor de studerende undersøger et eksisterende produkt eller digital løsning, de ønsker at udvikle eller forny. Typisk anvendes brugertesten dog et stykke inde i processen f.eks. ved design-, funktions- og indholdsudvikling.

Vejledning

 • Bed de studerende om at uddele roller på forhånd. Typisk vil der være en testleder, dvs. hende der fører interviewet og en observatør, der tager noter, foruden interviewpersonen.
 • Brugertesten indledes med et kort brief, hvor testlederen afklarer rammerne og konteksten for anledningen til brugertesten, hvormed der skabes en afslappende og tillidsfuld atmosfære, så brugeren føler sig tryg i situationen.
 • Stil testpersonen en række opgaver, hvor hun får lov til at opleve den hjemmeside eller prototype, der testes. Her beder man testpersonen om at fortælle om, hvad hun gør, oplever, leder efter, tænker eller savner mens hun løser opgaven alt efter fokusområdet for testen.

Værd at overveje

Efter testen skal de studerende have tid til at finde de centrale pointer og konklusioner til at videreudvikle eller ændre konceptet eller prototypen. Her kan de med fordel benytte sig af metoden Kategorisering af data. Brugertesten kan således sikre et brugervenligt og fremadrettet koncept.

Det kan tage lang tid at finde ud af, hvad man helt nøjagtigt skal brugerteste, så giv gerne de studerende god forberedelsestid.

Forberedelse

De studerende skal udvikle en interviewguide med opgaver, der berører dele af eller hele konceptet, der testes.

MATERIALEBEHOV:

 • Notesblok / computer til noter
 • En prototype til at teste f.eks. håndtegnede skitser eller en implementeret hjemmeside
 • Computer, hvis der testes en implementeret hjemmeside
 • Evt. videokamera eller diktafon

Kilder

Garret, Jesse James, 2003: The Elements of User Experience – User-centered design for the web. New Riders, San Francisco.

Tilbage til metodeoversigten