Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
flaske

Follow the Object er en etnografisk metode til at opnå dybe indsigter i brugen af og adfærden omkring et fleksibelt og mobilt objekt (eks. aviser, mobiltelefoner, computere etc.). Ved at følge og observere objektet over tid og i forskellige kontekster opnås et holistisk indblik i, hvordan objektet bruges og ikke bruges på forskellige måder.
Metoden er særligt brugbar, hvis man skal undersøge et mobilt objekt, som bruges i mange sammenhænge på én dag af forskellige mennesker.

Vejledning

De studerende vælger et objekt at følge. I udvælgelsen af objektet overvejes det nøje, hvilke kontekster det er muligt at følge og observere objektet igennem forskellige faser. Forløbet kan vare 2-5 timer og op til flere dage afhængig af konteksten. Et feltarbejde med observation kan strække sig over flere dage og evt. kombineres med interviews med brugerne af objektet.
Før observation af objektet:

  • Identificer hvilke informanter, som bruger objektet. Dette kan evt. gøres ved hjælp af en interessentanalyse.
  • De studerende identificerer, hvilke faser objektet gennemgår og planlægger feltarbejdet i hver fase. F.eks. kan objektet: en studerendes computer gennemgå følgende faser i løbet af en dag: hjemmet, transport, forelæsning, bibliotek, transport, træningscenter, transport, café, transport, hjemmet. I alle faser ændrer computerens betydning og brug sig.
  • Lav aftaler med informanter om observation og/eller interviews. Aftal evt. vedrørende ret til at fotografere og videooptage.
  • Udform en observationsguide med alle faser af objektets rejse (se Deltagerobservation ) og en interviewguide, hvis der skal foretages interviews (se Det Kvalitative Interview ).

Under observation af objektet:

  • Udfør observationer af objektet i konteksterne; skriv noter og optag evt. video og tag billeder

Efter observation af objektet:

  • Efterfølgende renskrives noterne, al dokumentationen samles og bearbejdes
  • Brug f.eks metoderne Kategorisering og Udfordringskort til at behandle dine data
  • Indsigterne kan også bruges til at kvalificere udformningen af en Brugerrejse eller et Service Blueprint for at analysere brugernes adfærd og blive inspireret til at udvikle nye løsninger

Værd at overveje

Det er vigtigt, at de studerende observerer og analyserer med et åbent sind og ikke overanalyserer under feltarbejdet, da det kan overdøve vigtige indsigter.

Forberedelse

De studerende har brug for medier til at dokumentere forløbet: notesblok, kuglepen, kamera og diktafon (evt. smartphone).
Hvis de studerende er inddelt i større grupper, så sæt dem til at følge objektet alene eller to personer sammen.
Husk at der skal laves aftaler med informanter om observation og/eller interviews.

Kilder

Czarniawska, Barbara 2007: Shadowing and other techniques for doing fieldwork in modern societies, Liber AB,

Latour, Bruno 2007: Circulating References. In Pandoras Hope. Cambridge: Harvard University Press. pp 24-79.

Marcus, George 1998: Ethnography Through Thick and Thin. Princeton, NJ: Princeton University Press.

De Laet, Marianne og Mol, Annemarie 2000: The Zimbabwe Bush Pump. Social Studies of Science. pp. 225-263

Tilbage til metodeoversigten