Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
matrix thumbnail

Metoden bruges til at skabe et visuelt overblik af idéer i en matrix for at understøtte kriteriebaseret evaluering og udvælgelse af idéer. Metoden kan benyttes, enten når de studerende har mange ideer, som de skal vælge imellemm eller når de har få ideer, der skal prioriteres eller vælges imellem.
Metoden kan få de studerende til at overveje, hvilke kriterier der vil være relevante at vurdere deres ideer ud fra samt at overveje, hvordan disse kriterier skal vægtes i forhold til hinanden.

Vejledning

  1. De studerende beskriver minimum fem kriterier, som de mener deres idéer til en løsning skal opfylde. Her skal kriterier forstås en beskrivelse af egenskaber/kvaliteter, som løsningen kan leve op til i mindre eller højere grad, og dermed ikke som krav, som der kan svares ja eller nej til. Det kan f.eks. være implementerbarhed, nyskabelse, rækkevidde, ressourceforbrug eller lignende.
  2. De studerende udvælger to kriterier, det er særligt relevante at vurdere deres ideer ud fra. Sørg for at de studerende overvejer og diskuterer deres valg af de to kriterier.
  3. De studerende tegner en matrix med to akser med de to kriterier på et stort stykke papir, og ideerne placeres i matrixen.
  4. Dernæst diskuterer de studerende, om de ønsker at arbejde videre kun med ideer fra én kvadrant, eller om de ønsker at arbejde med ideer fra flere kvadranter.
  5. På baggrund af deres diskussion af ideerne i forhold til kriterierne, udvælges de ideer, som skal arbejdes videre med i konceptudvikling (Søg på metoder til konceptudvikling her)

Værd at overveje

  • Som facilitator kan du på forhånd overveje, hvilke kriterier der kunne være relevante for de studerende at arbejde med i forhold til kursets læringsmål – måske kan et af kriterierne relatere sig til de studerendes faglighed.
  • Du kan eventuelt opfordre de studerende til at arbejde med at få flyttet ideer fra én kvadrant til en anden kvadrant ved at ændre på komponenter af en idé, f.eks. så den går fra at være meget ressourcekrævende at implementere til at være mindre ressourcekrævende, hvis dette var et kriterie.

Metoden kaldes også for the how-now-wow matrix og c-box metoden.

Forberedelse

Stort papir (f.eks. flip chart), tuscher og evt. post its.

Kilder

Jonas Michanek, Idéagenten – En håndbog i idea management, 2005

Tassoul, M. (2006) Creative Facilitation: a Delft Approach, Delft: VSSD

Tilbage til metodeoversigten