Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
kategorisering af post-its

Kategorisering kan anvendes til at analysere og organisere datamateriale fra kvalitative undersøgelser – f.eks. indhentet via observationer, interviews, fotosafari og workshops.
Ved at organisere og re-organisere datamateriale, får de studerende bedre kendskab til og dialog omkring det, og når kategorier skabes, kan der desuden opstå indsigt i nye sammenhænge og forbindelser imellem temaer.
Metoden egner sig godt til gruppearbejde, idet data bliver visuelt repræsenteret, og gruppen af studerende samarbejder omkring at opnå den bedst egnede kategorisering.

Vejledning

Datamateriale fra kvalitative undersøgelser kan bestå af citater fra interviews, fotos fra observationer, notater, videooptagelser, osv. Materialet bør klargøres, så det kan benyttes til kategorisering, dvs. skriftlig data nedfældes så vidt muligt på post-its, fotos printes, video-optagelser udvælges og omdannes til screendumps, osv.

  1. Datamaterialet placeres på en stor flade, hvor alle gruppemedlemmer kan se og være med. Benyt gerne en væg evt. med store ark papir til at placere datamaterialet på.
  2. Datamaterialet vurderes og arrangeres i passende kategorier, som navngives.
  3. Hvis nødvendigt omorganiseres data, indtil al data er blevet placeret i en kategori. Det er op til de studerende at finde de mest passende kategorier.
  4. Hvis der opstår nye idéer i løbet af øvelsen placeres disse også i kategorier.
  5. De studerende præsenterer in plenum de kategorier, som er opstået ud af øvelsen. Den måde de har kategoriseret deres data, vil ofte sige meget om, hvordan de anskuer deres projekter. Samtidig kan de studerende tage stilling til, om der er nogle områder, hvor de mangler mere viden, som de bør udføre research på.

Outputtet af metoden er en kategorisering af datamateriale, som de studerendes kan bruge i det videre forløb. Metoderne Hvordan kan vi…? – spørgsmål og Udfordringskort er oplagte at anvende efterfølgende.

Værd at overveje

Du kan lade de studerende arbejde mere struktureret med deres kategorisering, ved at have farvekodning af typer af datamateriale, således at citater får én farve, noter fra observationer en anden farve, navne på kategorier en tredje farve, osv. Det er med til at give et bedre overblik og systematisere processen.

Forberedelse

Store ark papir, tuscher og post-its. Desuden skal de studerende forberede datamateriale forud for øvelsen.

Kilder

Kawakita, J 1991’The Original KJ Method’ (Rev. Ed.) Tokyo: Kawakita Research Institute.

Tilbage til metodeoversigten