Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
tegning af ecosystem

Økosystemer er en måde at skabe overblik over komplekse sammenhænge og danne et visuelt udgangspunkt for diskussion i en gruppe. De kan skabes på mange forskellige måder, men fundamentalt set består de af en række entiteter, der er forbundet af forskellige typer interaktioner eller påvirkninger (f.eks. information, ydelser eller interesser).

Kunsten er at finde den rette balance af kompleksitet og klarhed, således at der skabes overblik uden at væsentlig information går tabt. Økosystemer er velegnede til at skabe en forståelse af den systemiske sammenhæng, der findes i så godt som enhver kontekst. De bidrager således til at øge den studerendes forståelse af komplekse systemer (der ofte vil kunne kobles til den konkrete faglighed), men skærper også opmærksomheden på, hvordan man præsenterer ikke-lineære sammenhænge.

Vejledning

Økosystemer konstrueres vha. to simple elementer og en meget enkel proces.

  1. Først besluttes analyseobjektet og afgrænsningen af det system, der ønskes beskrevet.
  2. Herefter brainstormes over mulige aktører i systemet. Hver aktør skrives på en lap papir.
  3. Når aktørerne er identificeret, undersøges forbindelserne mellem dem. Hvem gør noget for hvem? Hvem er afhængige af hvem? Hvilke informationsstrømme er der i systemet? Forbindelserne skrives på pile, der placeres mellem de forskellige aktører. Processen er iterativ, idet man ofte under analysen af forbindelser vil komme op med nye aktører.
  4. Til sidst simplificeres systemet så meget som muligt og med fokus på analyseobjektet, hvorefter resultatet evt. kan tegnes op på en plakat.
  5. Det visualiserede økosystem kan f.eks. præsenteres og diskuteres in plenum.

Værd at overveje

Der findes mange variationer og navngivninger af denne metode, og du kan hente inspiration fra de fleste videnskaber, der benytter sig af kortlægningsmetoder. Et andet navn er eksempelvis Context Map.

Forberedelse

Det kan det være en ide at have forberedt et eksempel på et økosystem på forhånd, som man kan vise de studerende.

Tilbage til metodeoversigten