Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
Brainwalking
 • Brainwalking er en version af den klassiske brainstorm, som er god til at aktivere alle deltagere og potentialt skabe mange idéer. I Brainwalking skriver hver studerende eller gruppe én idé på et flipchart papir og hænger det på en væg, hvorefter de andre deltagere – i stilhed – rokerer rundt ved hver flip chart og videreudvikler idén eller kommer med nye idéer.
 • På denne måde bygger Brainwalking på princippet om krydsbestøvning ved at lade deltagerne udvikle hinandens ideer på en struktureret måde, hvor du udnytter viden og kreativitet fra alle deltagerne i lokalet.
 • Brainwalking kan også være gavnligt at bruge, når deltagerne ikke føler sig kreative eller måske er introverte, fordi øvelsen opfordrer alle til at deltage og få deres ideer hørt.
 • Brainwalking er særlig relevant i starten af et projekt, når de studerende har undersøgt deres problemstilling eller udfordring. Benyt med fordel metoden: Hvordan kan vi…? – spørgsmål til at rammesætte brainstorms.

Vejledning

Undgå som underviser/facilitator at komme med ideer eller bedømme idéerne, da det er deltagerne selv, som skal generere idéer og selve kvaliteten af idéerne bør testes med brugere og andre aktører uden for klasselokalet.

1. Bed de studerende om at reformulere problemet eller målet som sætning startende med “Hvordan kan vi…”, f.eks.: “Hvordan kan vi tiltrække flere besøgende til vores website?”
2. De studerende vælger nu den bedste “Hvordan kan vi …”-sætning.
3. Herefter fremlægges reglerne for brainstorming (Kilde: D.school, Stanford University):

 • Døm ikke egne eller andres idéer
 • Gå efter kvantitet
 • En samtale ad gangen
 • Opfordr til vilde idéer
 • Byg videre på andres idéer
 • Bevar fokus på emnet
 • Vær visuel (og dokumenter)

4. Dernæst deles et flip chart papir ud til alle deltagere. Instruer deltagerne i at skrive læseligt på papiret.
5. Få hver deltager til at skrive en idé på deres papir, som de ønsker at de andre i gruppen skal forholde sige til og evt. bygge videre på.
6. Lad deltagerne rokere en gang til højre og byg videre eller skab en helt ny idé baseret på flipchartens indhold/idé. Deltagerne kan anvende ord, symboler, tegninger. Ca. 1 min per runde. Husk at denne del af øvelsen foregår i stilhed.
7. Roker indtil hvert flipchart indeholder 6 eller flere idéer.
8. Få ejeren til den oprindelige idé til at udvælge den eller de bedste idéer. Præsenter den eller de bedste idéer for gruppen eller evt. in plenum.

Værd at overveje

Du kan med fordel finde inspiration og referencer om teorien bag kreative processer og teknikker i litteraturlisten, men her nogle grundlæggende perspektiver på teknikken bag brainstorming:

 • Individer er bedre til at generere idéer end grupper (Girotra et al., 2009)
 • Grupper er bedre til at udvælge de bedste idéer (Singh & Fleming, 2009), hvilket kan være relateret til “wisdom of the crowds” (Surowiecki, 2004)
 • Individer er markant dårligere til at udvælge egne kreative idéer (Faure, 2004; Putman & Paulus, in press; Rietzschel, Nijstad, & Stroebe, 2006)

Forberedelse

Du har brug for stort papir (evt flip chart), diverse tuscher og evt. post its.
Se litteraturliste til kreativitet og kreative processer

Kilder

De Bono, E. (1971). The use of lateral thinking. Jonathan Cape.

Osborn, A. F. (1953). Applied imagination.

Tilbage til metodeoversigten