Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
Prototypetest

En prototype er en ufærdig og fysisk testversion af et produkt, en service eller en proces, og prototyper kan anvendes til at udvikle, afprøve og kommunikere idéer og koncepter.
Det er vigtigt, at de studerende gør sig overvejelser omkring, hvordan prototyper skal indgå i deres innovationsproces. Prototyper bør testes – gerne mange gange – i løbet af innovationsprocessen og derefter revideres, og dette skal indtænkes i de studerendes planlægning. Desuden bør de studerende udvikle og teste flere forskellige prototyper, som kan ”konkurrere” med hinanden i løbet af testperioden.

Vejledning

Forudsætningen for øvelsen er, at de studerende har udvalgt 1 til 3 koncepter, som de vil teste med henblik på at inkorporere feedback fra tests i deres koncepter og udvikle det endelige koncept.
Du kan bede de studerende om at fremlægge en plan for deres prototypeforløb for at sikre, at de har gjort sig overvejelser omkring, hvordan de vil få mest muligt ud af metoden. Her er nogle områder, som de studerende skal forholde sig til i deres planlægning af prototypetest-forløbet:

  • Hvilke spørgsmål vil de have svar på med deres prototype?
  • Hvilke interessenter skal inddrages i test og videreudvikling af prototyperne?
  • Hvor skal prototyperne testes, og hvordan kan iscenesættelsen af brugssituationer bedst foregå, så de virker realistiske og giver indlevelse?
  • Antal testforløb (anbefales minimum to gange)
  • Hvad skal der ske ind i mellem test af prototyperne?
  • Hvordan faciliteres og dokumenteres prototypetests? (video, lydoptagelse, foto, noter?)
  • Rollefordeling, hvem gør hvad?

Værd at overveje

Du kan evt. anvende metoden til hurtige prototyper som en afgrænset og intens opvarmningsøvelse til prototypeprocessen. Du kan også bruge metoden i løbet af innovationsprocessen for at sætte fokus på prototyping som en alternativ kommunikationsform i gruppearbejdet udover verbal og skriftlig kommunikation.
Se desuden metoderne: Brugerrejse, Service BlueprintBrugertest og Design en workshop, som egner sig godt til prototypeprocessen.

Forberedelse

Indkøb eksempelvis skumpap, tuscher, ler, post-its, sakse, tape (gerne gaffatape), lim, pap, snor, osv.
Se evt eksempel på prototyping-kit under DOWNLOADS

Kilder

Carlile, P. 1997. ‘A pragmatic view of knowledge and boundaries: Boundary objects in new product development.’

Preece J, et al. 2002 ’Interaction Design – beyond human-computer interaction’. John Wiley & Sons, Inc.

Brandt, E 2007, ‘How tangible mock-ups support design collaboration’ Know Techn Pol, nr. 20, s. 179-192.

Brown, TIm, ‘Change by Design’, Harper Collins, 2009.

TIL INSPIRATION: http://www.servicedesigntools.org/tools/30

Tilbage til metodeoversigten