Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook

Claus Bøttcher Jørgensen

Prof. MSO, IKVH, SUND, KU

“I dette innovationsforløb agerer jeg både som underviser, facilitator og faglig vejleder. Da gruppe-projekterne er meget forskellige i deres faglighed, så arbejder jeg som workshopsfacilitator og herudover arbejder jeg som videnskabelig vejleder for de projekter, som ligger tæt på min egen faglighed.”

Læs alle svar fra Claus Bøttcher Jørgensen

Klaus Marius Hansen

Professor, DIKU, SCIENCE, KU

“Min interesse for at engagere innovation og entreprenørskab gennem et tværfagligt undervisningsforløb, såsom Digital Services Innovation udspringer af en stor interesse for at udforske, hvordan min faglighed overlapper og arbejder sammen med andre fagdiscipliner, som ofte er repræsenteret i heterogene innovationsorganisationer.” ”

Læs alle svar fra Klaus Marius Hansen

Katharina Poetz

Adjunkt, IFRO, SCIENCE, KU

“Ud fra min erfaring har de studerende det svært med at engagere sig i divergent tænkning i starten af kurset. Det tager tid for dem at vænne sig til kaotiske situationer, hvor de ikke kender udfaldet, og som er præget af de beslutninger, de tager. Senere i kurset er den største udfordring at kunne balancere og foretage hurtige skift imellem de to logikker, når de evaluerer og re-designer deres forretningskoncept.”

Læs alle svar fra Katharina Poetz

Simon Lex

Inst. for Antropologi, SAMF, KU

“Innovation (både som praksis og begreb) er omdrejningspunktet for hele kurset fra diskussioner, gruppearbejde, præsentationer til eksamener. Vi har fx lagt et innovationselement ind i eksamen, da de studerende har arbejdet med innovative løsninger på en konkret udfordring fra en af virksomhederne.”

Læs alle svar fra Simon Lex

Lars Kayser

Lektor, IFSV, SUND, KU

“Innovationsforløbet på HealthZup er baseret på etnografi- og casemetodik samt senere prototyping. Der er således tale om velkendte undervisningsformer, der ligesom på mange andre kurser kombineres i forløbet, så grundlæggende er der ikke nogen ny didaktisk udfordring, men tale om at nogle undervisere skal have et tværfagligt overblik og egen erfaring og viden inden for innovationsområdet. ”

Læs alle svar fra Lars Kayser