Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
Piger skriver post-its

Megatrends er de drivkræfter, som er med til at definere både nutidens og fremtidens omverden. De er med andre ord vores viden om den sandsynlige fremtid. Megatrends er kendetegnende ved at være omfattende globale mønstre i adfærd, bevægelser og miljø. Eksempler på megatrends kan være et øget fokus på: Sundhed, befolkningstilvækst, urbanisering eller digitalisering.

Når man henter inspiration i megatrends muliggør man aktualitet, relevans og retning. Metoden kan benyttes til at inspirere, sætte rammer og fastlægge kriterier for en ideudviklingsproces. De kan også bruges som det storslåede perspektiv ved indledningen af et tema.

Vejledning

  1. Udvælg en række megatrends. Du kan f.eks. finde megatrends søge på dem online, eller du kan tage udgangspunkt i nogle af eller evt. alle FNs verdensmål
  2. Skriv herefter hver megatrend ned på et stykke papir f.eks. på en flipchart.
  3. Fordel de forskellige flipcharts i lokalet.
  4. Bed nu de studerende om at gå hen til den megatrend, de er mest interesserede i at arbejde med.
  5. Bed dem derefter om hver for sig at skrive ned, hvordan de tolker trenden – både personligt og som fagprofessionel. Herefter skal de dele deres synspunkter i gruppen og identificere, hvilke temaer de får øje på under trenden.
  6. Derfra kan en idéudviklingsproces starte. (Søg evt. på metoder til idégenerering)

Værd at overveje

Megatrends kan også være en effektiv metode til gruppe-inddeling, hvor de studerende fordeler sig på grupper baseret på hvilke megatrends, de er mest interesserede i at arbejde med.

Forberedelse

Store ark papir/ flipcharts og tudser.

Tilbage til metodeoversigten