Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
Pocketguide_effectuation

I denne metode udvikler deltagerne forskellige innovative projektidéer i et forløb, der starter med deres baggrunde, erfaringer og eksisterende kompetencer og ender med læringsmål, netværkskort og mulige samarbejdspartnere.

Forud for metoden som en workshop skal deltagerne svare på omformuleringer af spørgsmål fra Bird-in-Hand fasen fra Sarasvathys principper for Effectuation: Hvad er din baggrund, hvad har du lavet tidligere og hvad har du lært af det? Spørgsmålene suppleres eventuelt med en video-introduktion til Effectuation.

Ved starten af workshoppen kan der uddeles et tilhørende roadmap, som kan findes under downloads, og en skabelon til en logbog – begge dele introduceres i så fald kort. Deltagerne er placeret ved gruppeborde af 5-6 personer, som er sammensat fra forskellige fagligheder.

“Fugle i luften” er den første af tre metoder udviklet i forbindelse med et co-curriculært forløb på Københavns Universitet målrettet at støtte de studerende i at etablere innovative eller entreprenørielle projektorienterede forløb. Metoderne kan dog bruges til udvikling af alle projekter, hvor man vil basere indholdet på en kombination af faglige mål, samarbejde med partner(e) og effectuation teori.

Om Bird-in-Hand

Denne fase i effectuation handler om, at man skal skabe løsninger med de midler, som man har til rådighed her og nu. Det vil sige:

 • Hvem er du?
 • Hvad ved du?
 • Hvem kender du?

En sådan kompetenceafklaring ekspliciterer over for de studerende selv og andre, hvad deres faglighed kan bidrage med/ anvendes til. På tværfaglige kurser – hvor de studerende skal forklare deres faglighed for andre med en anden faglighed – kan der skabes nye perspektiver på egen faglighed og nyopdagede muligheder for at sætte sin faglighed i spil på nye måder (i forhold til andre fagligheder). Denne kompetenceafklaring medvirker til, at de studerendes projekter udspringer af deres faglighed.

Om Sarasvathys principper for Effectuation

Saras Sarasvathys teori om Effectuation (2001) beskriver en tilgang til handling og beslutningstagning i entreprenørskabsprocesser, hvor man med udgangspunkt i de midler man har til rådighed identificerer næste, bedste skridt for at opnå sine mål, samt løbende afstemmer mål, ressourcer og handlinger.

Vejledning

Deltagerne er, afhængigt af antal, placeret ved gruppeborde af 5-6 personer, som er sammensat fra forskellige fagligheder.

 • 10 min: introduktion til program.
 • 15 min: præsentation af hinanden ved bordene og korte introduktionsøvelser, hvis de ikke kender hinanden i forvejen.
 • 25-30 min: i 2-og-2 samtaler af ét minuts varighed præsenterer hver person en udfordring de har løst tidligere både i uddannelser og udenfor og den anden person reflekterer efterfølgende tilbage, hvad de synes det viser af kompetencer. Derefter bytter man rundt. Øvelsen gentages 3-4 gange med nye partnere og evt. nye udfordringer, før deltagerne individuelt skriver deres egne refleksioner ned.
 • 15 min: deltagerne skriver kompetencer og evner op på en tavle for hele holdet, så de evt. kan lade sig inspirere af hinanden. Der er ingen tvang om at skrive sine egne svar op. I fællesskab tages det op, hvis der er nogen forståelsesspørgsmål til specifikke ord på tavlen.
 • 15 min: Ved gruppebordene brainstormer deltagerne på mulige svar til spørgsmålet ”Hvad vil du gerne lære eller blive bedre til?” – de får først 3-5 minutter til individuelt at skrive idéer ned på post-its, før de deles på bordet i gruppen, som afslutningsvis kan supplere med flere post-its.
 • 15 min: deltagerne skriver svar og forslag op på en tavle for hele holdet, så de evt. kan lade sig inspirere af hinanden. Der er ingen tvang om at skrive sine egne svar op. I fællesskab tages det op, hvis der er nogen forståelsesspørgsmål til specifikke ord på tavlen.
 • 15 min: Ved gruppebordene brainstormer deltagerne på mulige svar til spørgsmålet ”Hvem kender du eller vil du gerne arbejde med?” – de får først 3-5 minutter til individuelt at skrive idéer ned, før de deles på bordet i gruppen, som afslutningsvis kan supplere med flere post-its.
 • 15 min: deltagerne skriver deres idéer op på en tavle for hele holdet, så de evt. kan inspirere eller måske endda hjælpe hinanden. Der er ingen tvang om at skrive sine egne svar op. I fællesskab tages det op, hvis der er nogen forståelsesspørgsmål til specifikke partnere eller kontakter på tavlen.
 • 15 min: Individuelt kan deltagerne nu bruge den sidste tid på at udfylde deres roadmap med læringsmål og netværkskort samt skrive afsluttende refleksioner ned i deres logbogsark. Afslut med at bede deltagerne om at identificere 5 personer i deres (relativt) nære netværk fra de forudgående øvelser, som de skal snakke med om deres erfaringer. Det er vigtigt at understrege, at de ikke endnu skal gå ud og tale med mulige samarbejdspartnere med mindre det er folk, som de kender godt i forvejen.

Hvis du selv har den faglige viden eller kender en med muligheden, så suppler eventuelt workshoppen med et oplæg om effectuation-teori.

Værd at overveje

Ved starten af workshoppen kan der uddeles et print af det tilhørende roadmap (se downloads) og en skabelon til en logbog – begge dele skal i så fald introduceres i starten af workshoppen. Det kan desuden være en idé at invitere kollegaer/medstuderende mv. med til første del som med-facilitatorer, der kan hjælpe deltagerne med at identificere eksisterende kompetencer.

Forberedelse

Forud for workshoppen skal deltagerne svare på omformuleringer af spørgsmålene i Bird in Hand fasen: Hvad er din baggrund, hvad har du lavet tidligere og hvad har du lært af det?
Spørgsmålene suppleres eventuelt med en video-introduktion til effectuation.

Der skal bruges post-its, tuscher og en tavle (eller tom væg til post-its) til metoden samt et rum med god plads til deltagerne.

Eksempler på anvendelse

“Fugle i Luften” er den første af tre metoder udviklet i forbindelse med et co-curriculært forløb på Københavns Universitet målrettet at støtte de studerende i at etablere innovative eller entreprenørielle projektorienterede forløb. De to andre metoder kan findes nedenfor og hele projektet er beskrevet i casen “3 effektuelle metoder til innovative praksisprojekter” på Værktøjskassens hjemmeside.

Metoderne kan dog bruges til udvikling af alle projekter, hvor man vil basere indholdet på en kombination af faglige mål, samarbejde med partner(e) og effectuation teori.

Kilder

Sarasvathy, S (2001): What makes entrepreneurs entrepreneurial. The Darden Graduate School of Business Administration
Sarasvathy, S et. al. (2011): Effectual Entrepreneurship. Routledge
Kristiansson, Michael René (2018): Entreprenør-Proces-Projekt. Hans Reitzels Forlag.

Tilbage til metodeoversigten