Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook

Eksamen er en vigtig del af de studerendes læring, da den i varierende grad påvirker, hvad de studerende skal rette fokus på, hvordan de bruger deres tid og på mange måder også, hvordan de vurderer sig selv. (”Backwash effekt”, Biggs 2007). I forbindelse med undervisning igennem og for I&E indgår der læringsmål vedr. færdigheder og kompetencer, som kan skabe særlige udfordringer i forhold til eksamen og prøveformer. Innovation og entreprenørskab er kendetegnet ved iterative og eksperimenterende processer, hvor problemer redefineres flere gange undervejs og idéer og løsninger løbende udvikles, testes og skifter retning. Processer, som i et eller anden omfang, er præget af uforudsigelighed, fejl eller tilfældigheder, som de studerende løbende skal forholde sig til og lære af. Dette kan være en udfordring i akademiske sammenhænge og specielt i forbindelse med eksamen og prædefinerede læringsmål.

Det kan være en god ide, at kommunikere meget tydeligt til de studerende, hvad de bliver bedømt på til eksamen, og hvad de ikke bliver bedømt på. Overvej evt. at udarbejde bedømmelseskriterierne sammen med de studerende for at give de bedst mulige forudsætninger for, at de studerende kan indgå i og lære af deres deltagelse i I&E-processer i undervisningen.

Der findes en del materiale om eksamensformer, både generelt og i relation til I&E-undervisning; nogle af disse materialer kan du finde links til nederst på siden.

Vejledning

I forbindelse med undervisning igennem og for I&E  skal det først og fremmest angives, hvorledes hhv. de studerendes projekt/løsningsforslag og deres proces- og metoderefleksioner vægtes og vurderes. Den nyskabelse og originalitet, som kræves af de studerendes løsninger, skal eksamensformen gerne kunne kreditere. Dette kan være en udfordring, idet de studerendes løsninger kan være forud for deres tid og radikalt anderledes i forhold til hvad underviseren kender eller forventer.

I forhold til vurdering af kvaliteten af de studerendes projekter til eksamen, er det vigtigt at forholde sig til følgende:

  • Skal eksterne aktører (f.eks. brugere, kunder, virksomheder eller offentlige organisationer) give feedback på og udfordre værdien af de studerendes projekter? Overvej da i hvilken grad de eksterne aktører inddrages, f.eks. ved at de eksterne aktører giver feedback, tester prototyper og evt. samskaber løsninger.
  • Er målet at holde en vis distance overfor eksterne aktører, når det kommer til eksamen? I så tilfælde overvej at fokusere på at bedømme de studerendes refleksioner over den feedback, som de har fået på deres projekter fra forskellige eksterne aktører.
  • Eller er det underviseren selv, som giver feedback på de studerendes projekter – f.eks. på faglige aspekter af de studerendes løsningsforslag? Overvej hvorledes denne ”akademiske” feedback er forskellig fra andre kilder, og hvordan der tages hensyn til det i eksamen.
  • Hvordan sikrer man retfærdig vurdering af de studerendes individuelle bidrag i forbindelse med gruppearbejdet? Skal der tages hensyn til det undervejs i processen?

 

Referencer og mere inspiration

Værktøj til Udvikling af Eksamensformer (VUE) fra SDU, hvor man også kan finde en oversigt af, hvilke eksamensformer der egner sig til at udprøve forskellige typer generelle læringsmål.

Biggs J og C. Tang (2007): Teaching for Quality Learning at University. Open University Press.

Hattie, J. & Timberley, H. (2007): The Power of Feedback, i: Review of Educational Research, vol. 81, nr 77, pp 81-112

Hattie, J. (2009): Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. New York: Routledge

Downloads