Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
Katalyst sommercamp 2011

I løbet af de sidste 10-20 år er der opstået større fokus på det fysiske rum, som fordrende for innovations- og kreativitetsprocesser og projektejerskab. Typen af innovationsrum spænder fra højteknologiske rum til fleksible, midlertidige rum, hvor alt kan flyttes, og hvor muligheden for at påvirke og integrere rummet i arbejdsprocessen foretrækkes. Der diskuteres stadig, hvorvidt rum overhovedet er nødvendige for kreativitet, og forskningen har ikke et endegyldigt svar. Men der er dog en bred enighed om, at et rum og fysiske materialer gør noget ved mennesker. Rum kan overraske og inspirere, samt signalere et skift fra det ene til det andet (Darsø, 2013).

Særligt den symbolske værdi i skiftet synes at have en effekt i læreprocessen omkring innovation. Den fysiske arbejdsstation eller projektrummet, der ikke er det traditionelle auditorium, er med til at understrege kursets anerledes form i forhold til fx forelæsninger. Ikke mindst så opfordrer det til en helt anden arbejdsform, hvor visualiseringer og prototyper anvendes på lige fod med klassiske tekster og kompendier. Dertil kan det fysiske rum understøtte et tilhørsforhold og et samlingssted for et team, som måske ikke har arbejdet sammen før, og hvor rummet eller transformationen af rummet kan være relationsskabende og identitetsopbyggende.

Vejledning

Det er optimalt for øvelsen, hvis underviseren allerede har sørget for lokaler egnet til projektarbejde samt materialer såsom whiteboards, flipover papir, adgang til printere, tuscher etc.
Lad de studerende løse følgende opgaver for at udvikle fælles arbejdsrum og identitet for deres teams:

  1. Identificer et tema, der karakteriserer gruppen (alt fra dyr, steder og fiktive personer kan anvendes). Brug evt. øvelsen om gruppedynamik.
  2. Arbejd med den visuelle identitet i teamet som udarbejdelse af logo (farve, stil og tone),  moodboards, flag etc.
  3. Arbejd med den fysiske manifestation af identiteten: maskotter, fysiske vartegn (skulpturer, fælles armbånd etc)
  4. Arbejd med andre identitetsopbyggende elementer: soundtrack, digte, vers, mantra, dogmer, manifester
  5. Opbyg/indret en arbejdsstation med de visuelle artefakter

Værd at overveje

  • Suppler gruppearbejdet med øvelser omkring forventningsafstemning og gruppedynamik
  • Hvis kurset involverer en ekstern aktør, er det evt. en mulighed at benytte lokaler hos den pågældende organisation
  • Se evt. fotos fra indretningen på tidligere afholdt sommerkurser her

Kilder

Darsø, L. (2011). Innovationspædagogik – Kunsten at fremelske innovationskompetence. Frederiksberg, Samfundslitteratur.

Haner, U. E. (2005). Spaces for creativity and innovation in two established organizations. Creativity and innovation management, 14(3), 288-298.

Razzouk, R., & Shute, V. (2012). What Is Design Thinking and Why Is It Important? Review of Educational Research, 82(3), 330–348

Von Stamm, B. (2008). Managing innovation, design and creativity. John Wiley & Sons Inc, 2008 (2nd ed.)

Tilbage til metodeoversigten